Page 43

SKS_2016_e-julkaisu

Liite 4 Koskinen Ulla: Violence and the Peasant Elite in Lower Satakunta (1550–1680). – Aggressive and Violent Peasant Elites in the North, c. 1500-1700. Ed. Ulla Koskinen. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 191–228. Koskinen Ulla; Dørum Knut; Hallenberg Mats; Holm Johan; Katajala Kimmo; Miettinen Tiina & Rian Øystein: Conclusion: Resisting, Cooperation, and Fighting. – Aggressive and Violent Peasant Elites in the North, c. 1500–1700. Ed. Ulla Koskinen. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 261–272. Lehtonen Tuomas M. S. & Kaljundi Linda: Introduction. – Re-forming Text, Music, and Church Art in the Early Modern North. Eds. Tuomas M. S. Lehtonen & Linda Kaljundi. Amsterdam: Amsterdam University Press 2016, 21–40. Lehtonen Tuomas M. S.: Pious Hymns and Devil’s Music: Michael Agricola (c. 1507–1557) and Jacobus Finno (c. 1540–1588) on Church Song and Folk Beliefs. – Re-forming Text, Music, and Church Art in the Early Modern North. Eds. Tuomas M. S. Lehtonen & Linda Kaljundi. Amsterdam: Amsterdam University Press 2016, 179–216. Leskelä Ilkka: Trade, travel, communication: Culture imports in the late medieval Baltic periphery. – Re-forming Text, Music, and Church Art in the Early Modern North. Eds. Tuomas M. S. Lehtonen & Linda Kaljundi. Amsterdam: Amsterdam University Press 2016, 69–96. Mikkola Kati (Mikko Pollarin kanssa): Poliittisen marginaalin ääni vaalikeväältä 1907 – Teosofisen työmies Itkosen muistiinpanot ja julkisuusstrategia. – Historiallinen Aikakauskirja 4/2016, 402–414. Pikkanen Ilona: ”Rahvaan metelinen mielentila” ja Yrjö Koskisen Nuijasota (1857, 1859) osana kansallista kulttuurista muistia. – Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle. Toim. Irma Sulkunen, Marjaana Niemi ja Sari Katajala-Peltomaa. Historiallisia tutkimuksia 271. Helsinki: SKS, 333–360. Pulkkinen Veijo: Muutokset Aaro Hellaakosken ”Vieras”-runon ulkoasussa. – Avain. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti 2 (2016): 5–23. Pulkkinen Veijo: The Hidden Sigh: The End of Avant-Garde in Olavi Paavolainen and Aaro Hellaakoski. – Journal of Finnish Studies 19: 1 (2016): 27–54. Vuola Katri: Lundomästaren – Från anonymitet till en konstruerad identitet. – Finskt Museum 2013–2015. Red. Ulrika Rosendahl, Anna Wessman, Solveig Sjöberg-Pietarinen, Anna-Liisa Åström, Marie-Sofie Lundström & Maria Vainio-Kurtakko. Suomen Muinais-muistoyhdistys, SKS 2016 • Vuosikertomus 41 Vaasa 2015, 81–104. Muut tieteelliset artikkelit ja kirjoitukset Hupaniittu Outi: A Young Nation Seeking to Define Itself: Finland in 1900–1930. – Finnish Cinema: Transnational Enterprise. Ed. Henry Bacon. Palgrave MacMillan 2016, 23–26. Hupaniittu Outi: The Emergence of Finnish Film Production and Its Linkages to Cinema Businesses During the Silent Era. – Finnish Cinema: Transnational Enterprise. Ed. Henry Bacon. Palgrave MacMillan 2016, 27–50. Katajamäki Sakari: Unen ja nonsensekirjallisuuden piirteet kietoutuvat toisiinsa Lauri Viidan runoelmassa. Lektio. – Kulttuurintutkimus (vol 33) 2/2016, 36–39. Keravuori Kirsi: Arki kirjekuoressa. Itseoppineet kirjeenkirjoittajat 1800-luvulla. – Filosofinen aikakauskirja Niin & näin 2/2016, 48–52. Koskinen Maija: Taiteilijoiden Taidehalli – “Eräs Suomen taide-elämän käytännöllisistä edellytyksistä”. – 150 vuotta kuvataiteilijoiden puolesta. Suomen Taitelijaseura – Konstnärsgillet i Finland 1864–2014. Toim. Hanne Selkokari. Helsinki: Suomen Taitelijaseura 2016, 150–154. Lahtinen Anu (Meri Heinosen ja Marika Räsäsen kanssa): Reformeista reformaatioon. – Pohjoinen reformaatio. Toim. Meri Heinonen & Marika Räsänen. Turku: THY & Tucemems, 2016, 9–24. Lahtinen, Anu: Pragmaattiset protestantit? – Pohjoinen reformaatio. Toim. Meri Heinonen & Marika Räsänen. Turku: THY & Tucemems, 2016, 25–41. Pikkanen Ilona: Theatrical Societies: Finland. Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Ed. Joep Leerssen (electronic version). Amsterdam: Study Platform on Interlocking Nationalisms, www.romanticnationalism.net Opinnäytteet Katajamäki Sakari: Kukunor. Uni ja nonsensekirjallisuuden traditio. Kotimaisen kirjallisuuden väitöskirja. Helsinki: Ntamo 2016. Yleistajuiset artikkelit ja kirjoitukset Blomster Risto: Romanien kulttuuriperinnön arkistointihanke. – Latšo diives 2–3/2016, 36–37. Blomster Risto & Friman-Korpela Sarita: The Roma Archives of Finland. – Folklore Fellows’ Network 48/2016. Hämäläinen Niina: Sankariurhon synty. − Vallan mahtava Kekkonen. Katseita erääseen presidenttiin. Toim. Lotta Lounasmeri & tutki-musryhmä. Helsinki: Into-kustannus 2016, 39−61. Katajamäki Sakari: Kuinka Leeville sitten kävikään? – Parnasso 4/2016, 46–51. Katajamäki Sakari: Unitutkimusta voi soveltaa kirjallisuuteenkin. – Psykologia 4/2016, 305–307. Katajamäki Sakari: Viita – Kivi – A. Oksanen. Leevi Luupää arvioi Kiveä ja Ahlqvistia. – Bibliophilos 4/2016, 4–11.


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above