Page 44

SKS_2016_e-julkaisu

Liite 4 Katajamäki Sakari: Rakkausrunoilija. – Luojan palikkaleikki. Esseitä Lauri Viidasta. Toim. Olli Löytty. Helsinki: Teos 2016, 169–192, 211. Kokko Ossi: McCarthyn vaikeaselkoista trilogiaa. Kirja-arvostelu: Cormac McCarthy ”Matka toiseen maailmaan” ja ”Tasangon kau-pungit”. – Ruudinsavu 3/Vol. 8, 31. Nirkko Juha: Tontun koti ja köyhän apteekki – sauna monessa käytössä. – Sauna-lehti 2/2016, s. 58–61. Yleistajuiset erillisteokset Katajamäki Sakari (toim.): Viita, Lauri, Ne runot, jotka jäivät. Runoja kokoelmien ulkopuolelta. Helsinki: WSOY 2016. Leskelä Ilkka: Työväen poluilla. Pitäjänmäen työväenyhdistys 110 vuotta. Helsinki: Pitäjänmäen työväenyhdistys, Promedia Helsinki Oy. Oppikirjat ja muut oppimateriaalit Blomster Risto & Hedman Henry: Aro sikjiba – rakkibosko sikibi finitiko kaalengo kulttuuresta. Opetukseen – haastattelunäytteitä Suomen romanikulttuurista. Oppimateriaali Helsingin yliopiston romanikielen ja -kulttuurin oppiaineen käyttöön. (2 cd) Katajamäki Sakari: Haastattelumuotoinen video lähteiden käytöstä. Jukola 1 -digikirja (lukion suomen kielen ja kirjallisuuden oppikirja). Helsinki: Sanoma Pro Oy 2016. Mikkola Kati (Tiina Airaksisen kanssa): Valo: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, lukion uskonto, III kurssi. Helsinki: Otava 2016. 206 s. Mikkola Kati (Kirsi-Maria Lackströmin, Saara Mäkelän ja Vesa Soikkelin kanssa): Kaiku II: Kristinusko maailmassa. Helsinki: Otava 2016. 122 s. Mikkola Kati (Saara Mäkelän ja Vesa Soikkelin kanssa): Kaiku II: Harjoituksia, yläkoulun uskonto. Helsinki: Otava 2016. 64 s. Mikkola Kati (Saara Mäkelän ja Vesa Soikkelin kanssa): Kaiku III: Hyvä elämä. Helsinki: Otava 2016. 122 s. Mikkola Kati (Saara Mäkelän ja Vesa Soikkelin kanssa): Kaiku III: Harjoituksia, yläkoulun uskonto. Helsinki: Otava 2016. 63 s. 42 SKS 2016 • Vuosikertomus


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above