Page 45

SKS_2016_e-julkaisu

Liite 5 SKS 2016 • Vuosikertomus 43 Henkilökunnan asiantuntijatehtävät 2016 Opetus Hupaniittu Outi: Elokuvatuotannon taloudellinen mahdottomuus. – Helsingin yliopisto, HYY:n elokuvaryhmän luentosarja Suomalainen elokuvatuotanto, 12.2.2016. Hupaniittu Outi: Accumulation and preservation of material cultural heritage. – Turun yliopisto, European Heritage, Digital Media and Information Society -maisteriohjelma, Studying the Past -kurssi, 5.10.2016. Hupaniittu Outi: Usability of material cultural heritage and the new possibilities by digitization. – Turun yliopisto, European Heritage, Digital Media and Information Society -maisteriohjelma, Studying the Past -kurssi, 5.10.2016. Hupaniittu Outi: Suomalaisen elokuvan vuosikymmenet. – Kulttuurijournalismin mestarikurssi, Suomen Kulttuurirahasto, 16.11.2016. Jussila Tuomas: Nälänhädän aikalaistulkinnat ja toisen sukupolven mielikuvat katovuosista Irlannissa ja Suomessa” (16.3.2016); 1900- ja 2000-luvun tulkinnat: Nälänhädät kollektiivisessa muistissa Irlannissa ja Suomessa (23.3.2016). – Luentosarja Irlannin ja Suomen suuret nälänhädät ja niiden tulkinnat, Turun yliopisto, kevät 2016. Kallio Kati: Folkloristiikan arkistokurssin suunnittelu ja toteutus. – Helsingin yliopisto, folkloristiikan oppiaine, syksy 2016. Kallio Kati: Laulettu runo. – Luento sarjassa Kalevala ja kansanrunous. Helsingin yliopisto, folkloristiikan oppiaine, syksy 2016. Kallio Kati & Tarkka, Lotte: Rekonstruoitu performanssi. – Luento sarjassa Performanssi – monitieteisiä näkökulmia. Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, kevät 2016. Katajamäki Sakari: SKS:n digitaaliset aineistot. – Vierailuluento kurssilla Avoin digitaalinen kulttuuriperintö (Digitaalinen humanismi -sivuainekokonaisuus), Helsingin yliopisto 5.2.2016. Katajamäki Sakari: Teksti/runoanalyysipraktikum -kurssi (yhdessä Jusa Peltoniemen kanssa). – Taideyliopisto/Sibelius-Akatemia, syyslukukausi 2016. Kivilaakso Katri: Mistä on kirjailijaelämäkerta tehty? – Kotimaisen kirjallisuuden kurssin suunnittelu ja toteutus. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus, syksy 2016. Mikkola Kati: Työelämäkurssi, vastaava opettaja. Kurssin suunnittelu ja toteutus yhdessä Eerika Koskinen-Koiviston ja Eija Starkin kanssa. – Helsingin yliopisto, kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus, kevät 2016. Mikkola Kati: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran verkkoaineistot. – Helsingin yliopiston kirjahistorian lähdekurssi Tietokannat ja digitoidut aineistot tutkimuskohteina, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 11.10.2016. Nirkko Juha: Etiikka kentällä ja arkistossa, teoriassa ja käytännössä. – HY:n folkloristiikan kenttätyökurssin luento 8.2.2016. Nirkko Juha: SKS:n arkisto, etenkin perinteen ja nykykulttuurin kokoelma. – Turun yliopiston arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriohjelman perinnearkistokurssi 22.11.2016. Peltonen Ulla-Maija: 1918 muistin paikat Satakunnassa. – 1918 tapahtumapaikat Satakunnassa -kurssi, Turun yliopisto, maisemantutkimus 24.2.2016. Peltonen Ulla-Maija: Muistitietoaineistot. Tutkijan näkökulma nykytilanteeseen ja sen haasteisiin. – Rajoittaako lainsäädäntö humanistista tutkimusta? Tampereen yliopisto, humanististen alojen aineistojen tietosuojaa ja tekijänoikeutta käsittelevä seminaari 14.9.2016. Ripatti Anna: Arkkitehtuurin historia antiikista vuoteen 1890. – Taidehistorian peruskurssit I ja II. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, syksy 2016. Vuorikuru Silja: Sanoja sillan yli. Suomen ja Viron kirjallisia suhteita. – Luentosarja. Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus. Kevät 2016. Ohjaus Harvilahti Lauri –– Jouni Hyvösen väitöskirjatyön ohjaaja. Folkloristiikka, Helsingin yliopisto. Kallio Kati –– Viliina Silvosen väitöskirjatyön ohjaaja. Folkloristiikka, Helsingin yliopisto. –– Sirkka Kososen taiteellisen tohtorintutkinnon kirjallisen työn ohjaaja. Kansanmusiikki, Sibelius-Akatemia. –– Päivi Hirvosen taiteellisen tohtorintutkinnon kirjallisen työn ohjaaja. Kansanmusiikki, Sibelius-Akatemia. Katajamäki Sakari –– Inkeri Jaakkolan väitöskirjatyön ohjaaja (toisena, konsultoivana ohjaajana). Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulu. Koskinen Ulla –– Johanna Kuokkalan väitöskirjatyön 3. ohjaaja. Historian oppiaine, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto. Lehtonen Tuomas M. S. –– Linda Kaljundin väitöskirjatyön ohjaaja. Historian laitos, Helsingin yliopisto, väitös 22.1.2016, hyväksytty helmikuussa 2016. –– Ilkka Leskelän väitöskirjatyön ohjaaja. Yhteiskuntahistorian laitos, Helsingin yliopisto.


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above