Page 46

SKS_2016_e-julkaisu

Liite 5 Peltonen Ulla-Maija –– Niina Naarmisen väitöskirjatyön ohjaaja. Folkloristiikka, Helsingin yliopisto. Väittelylupa 2016. –– Andreas McKeoughin väitöskirjatyön ohjaaja. Folkloristiikka, Helsingin yliopisto. Väittelylupa 2016. –– Taina Sillanpään väitöskirjatyön ohjaaja. Kasvatustiede, Helsingin yliopisto. –– Anni Reuterin väitöskirjatyön ohjaaja. Sosiologia, Helsingin yliopisto. Pohjola-Skarp Riitta –– Niko Suomisen väitöskirjatyön ohjaaja. Teatterin ja draaman tutkimus, Tampereen yliopisto. Tieteelliset arviointitehtävät Bastman Eeva-Liisa –– Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja Joutsen-Svanen, referee. Blomster Risto –– Maija Karhinen-Ilon taiteellisen tohtorintutkinnon kirjallisen työn Balladilaulaja, leikaritanssija. Monitaiteinen näkökulma balladien esittämiseen tarkastus yhdessä Kati Kallion kanssa. Aalto-taideyliopisto, Sibelius-Akatemia. –– Salla Sepän etnomusikologian pro gradun ”Täältä se sen pohojan otti”. Kauhavalaisen Juha Pertun rekilaulujen musiikki- analyyttinen tarkastelu ja omakohtainen laulaminen tarkastus yhdessä Mikko Vanhasalon kanssa. Tampereen yliopisto. –– Nathan Riki Thomsonin taiteellisen tohtorintutkinnon Forming an Artistic Identity through Collaboration in a Transcultural Context arviointilautakunnan jäsenyys 2016–2020. Yhdessä Timo Väänäsen (pj.), Anders Jorminin, Anna-Kaisa Liedeksen ja Aija Puurtisen kanssa. Aalto-taideyliopisto, Sibelius-Akatemia. Kallio Kati –– Folklore (electronic journal of), referee –– Maija Karhinen-Ilon taiteellisen tohtorintutkinnon kirjallisen työn Balladilaulaja, leikaritanssija. Monitaiteinen näkökulma balladien esittämiseen tarkastus yhdessä Risto Blomsterin kanssa. Aalto-taideyliopisto, Sibelius-Akatemia. Karhu Hanna –– Taidehistoriallisia tutkimuksia, referee. Katajamäki Sakari –– Digital Humanities in the Nordic Countries. 2nd Coference (14.–16.3.2017, Göteborg), referee (3 hakemuksen arviointi). Keravuori, Kirsi –– Genos. Suomen Sukututkimusseuran vuosikirja, referee. Koskinen Maija –– In Public, in Particular (IPIP), EU:n kansainvälisen Creative Europe -ohjelman neljän eurooppalaisen taideakatemian (Suomi, Irlanti, Belgia, Kroatia) välisen yhteistyöprojektin ulkoinen arvioija 2016–2018. Toimeksianto: Turun ammattikorkeakoulu/ Taideakatemia. Koskinen Ulla –– Scandinavian Journal of History, referee –– Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura, referee Lehtonen Tuomas M. S. –– Evaluation of the Research Areas of National Significance in Estonia (2010–2015), Estonian Research Council, Spring & Summer 2016, Site visit 1.–4.5.2016, report summer 2016. –– Suomen Akatemian “Key-project” arvioitsija ja osallistuminen arviointipaneeliin 31.8.–1.9.2016. Mikkola Kati –– Oral History Journal, referee. –– Tekniikan Waiheita, referee. Pikkanen Ilona –– Ennen ja nyt. Historian tietosanomat, referee. Pohjola-Skarp Riitta –– Pro gradu -töiden toinen tarkastaja. Teatterin ja draaman tutkimus, Tampereen yliopisto. Ripatti Anna –– Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, referee. –– TAHITI Taidehistoria tieteenä, referee. –– Finskt Museum, referee. Saarinen Jukka –– Elore, referee. Timonen Jukka –– Elore, referee. Walta Ville –– SKS:n tieteelliset sarjat, referee. 44 SKS 2016 • Vuosikertomus


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above