Page 49

SKS_2016_e-julkaisu

Liite 5 Koskinen Ulla –– Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400–2000. Suomen Akatemian huippuyksikkö, tutkimusryhmän jäsen. –– Tutkimuskeskus TRIVIUM – Tampere Center for Classical, medieval and Renaissance Studies (Tampereen yliopisto), jäsen. –– Early Modern Morals Research Centre -tutkimuskeskus (Jyväskylän yliopisto), jäsen. –– Suomen Sukututkimusseura, tutkijajäsen. Mikkola Kati –– Rajanvetojen kulttuuriperintö – Perinnearkistot suomalaisuuden rakentajina. Koneen Säätiön rahoittama tutkimushanke, tutkimusryhmän jäsen. –– Reformaation merkkivuoden tutkimusyhteyksien verkosto. Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Kirkkohallitus, jäsen. Peltonen Ulla-Maija –– Kansallista menneisyyttä rakentamassa ja tulkitsemassa – suomalaiset arkistoinstituutiot vallan verkostoina ja muistin paikkoina. Suomen Akatemia -hanke no 252579, Turun yliopisto 2011–2018, tutkimusryhmän jäsen. –– Finnish Oral History Network (FOHN), jäsen. Pikkanen Ilona –– European Narratology Network, jäsen. –– Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400–2000. Suomen Akatemian huippuyksikkö, tutkimusryhmän jäsen. –– 1800-luvun tutkimuksen verkosto, koordinaattori. Pohjola-Skarp Riitta –– Tieteen termipankki: Esittävät taiteet -asiantuntijaryhmä, jäsen. –– Teatterintutkimuksen seura, hallituksen jäsen. Reuter Anni –– Aleksanteri-instituutin verkosto Finnish-Russian network in Russian and Eurasian studies in the field of social sciences and humanities (FRRESH), jäsen. –– Suomalaisten muistitietotutkijoiden verkosto, Finnish Oral History Network (FOHN), jäsen. Ripatti Anna –– Society of Architectural Historians, jäsen. –– European Architectural History Network, jäsen. –– Rakennustaiteen seura, jäsen. –– Taidehistorian seura, jäsen. –– The Birch and the Star – Finnish Perspectives on the Long 19th Century, jäsen. –– 1800-luvun tutkimuksen verkosto, jäsen. –– Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura, hallituksen jäsen. Vuola Katri –– Artefacta Esinetutkimusverkosto, jäsen. –– Gender, Material culture and Multidiciplinary Analyces (Gem-verkosto), jäsen. –– Keskiajan tutkimuksen seura Glossa ry., jäsen. –– Netzwerk Kunst und Kultur der Hansestädte, jäsen. –– Suomen muinaismuistoyhdistys – Finska Fornminnesföreningen ry., jäsen. –– Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria ry, jäsen. Walta Ville –– Codices Fennici. Suomen keskiajan ja 1500-luvun käsikirjoitusten tutkimus ja digitointihanke, SKS, tutkijakoordinaattori. –– Käsikirjoitusarkeologiaa keskiajalta. Luonnontieteitä ja humanistisia menetelmiä yhdistävä hanke keskiaikaisten käsikirjoitusten tutkimiseksi ja tutkimusmetodien kehittämiseksi. Helsingin yliopisto, tutkimusryhmän jäsen. Tieteellisten projektien ja seminaarien suunnittelu- ja organisointitehtävä Alén Niklas –– Books, Libraries and Open Access -seminaari, SKS 29.8.2016. Bastman Eeva-Liisa –– Versification: Metrics in Practice -konferenssin järjestelytoimikunta, 25.–27.5.2016. Blomster Risto –– II kansanmusiikin tutkijoiden symposium ”Muistimusiikista nuottimusiikkiin”. SKS 28.–29.11.2016. af Forselles Cecilia –– Tieteenpäivien 2017 ohjelmatoimikunnan jäsen. Harvilahti Lauri –– Scientific Committee for the 2017 Riga conference of the International Council on Archives’ Section on University and Research Institution Archives (ICA-SUV). Karhu Hanna –– GENESIS – HELSINKI 2017. Creative Processes and Archives in Arts and Humanities -konferenssi (7.−9.6.2017), Organising Committee, jäsen. SKS 2016 • Vuosikertomus 47


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above