Page 5

SKS_2016_e-julkaisu

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2016 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2016 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tarkoituksena on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria – erityisesti kieltä, kirjallisuutta ja kansanperinnettä. Seura syventää tietoutta kulttuuristen ilmiöiden monimuotoisuudesta. SKS on sitoutunut kriittiseen tietoon perustuvaan ymmärryksen lisäämiseen. SKS kartuttaa, säilyttää ja välittää suullista ja kirjallista kulttuuriperintöä, tukee ja harjoittaa tieteellistä tutkimusta ja julkaisutoimintaa sekä tukee Suomen kirjallisuuden tietä maailmalle ja osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön. SKS vietti 185. toimintavuottaan työn merkeissä. Toiminnan keskiössä ovat olleet SKS:n avoin tiede ja kulttuuriperintö -hankkeet, jotka ovat Jane ja Aatos Erkon säätiön apurahan turvin toteutettavat Codices Fennici ja Elias Lönnrotin kirjeenvaihto -verkkojulkaisut sekä Minusta jää jälki, SKS:n arkistopedagogiikan pilottihanke. SKS on avoimen verkkojulkaisemisen edelläkävijä. Toimintavuonna aloitettiin laaja yhteistyö tiede- kirjastojen ja -kustantajien kanssa. Tarkoituksena on yhdessä eri toimijoiden kanssa edistää avointen kotimaisten tiedekirjojen verkkojulkaisemista. Avoimuudesta hyötyvät niin tutkijat, yliopistot ja tutkimus-laitokset kuin koko kansalaisyhteiskuntakin. Kirjastoille yhteistyössä mukana oleminen on keino parantaa SKS 2016 • Vuosikertomus 3 tieteellisen tiedon saavutettavuutta. Vuonna 2016 on keskitytty digitaalisen julkaisemisen systemaattiseen kehittämiseen mm. tekemällä julkaisualustoihin, metadataan, avoimuuteen ja lisensseihin sekä rajapintoihin liittyviä linjauksia. Toimintavuonna valmistauduttiin Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoteen 2017 julkaisemalla Maamme – itsenäisen Suomen kulttuurihistoria ja Miina Sillanpää -teokset, julkaisemalla verkossa Muistikko-vastausalusta (muistikko.finlit.fi) ja -keruu, toteuttamalla Minusta jää jälki -arkistopedagogiikkahanke sekä tekemällä yhteistyötä muiden juhlavuoden toimijoiden kanssa. SKS:lla on oikeus käyttää juhlavuoden hankkeissaan Suomi100-tunnusta. Seura on pystynyt edelleen pitämään toimintakulunsa tasapainossa. Resursseja on kohdistettu nimen-omaan itse toimintaan, kuten vuosikertomuksessakin esitetään. Toimintavuonna seurassa tapahtui kolme johtajavaihdosta: arkistonjohtaja Outi Hupaniittu aloitti toimessaan 1.1., hallinto- ja talousjohtaja Ilkka Heinänen 1.10. ja Tiia Strandén FILIn johtajan sijaisena elokuussa 2017. Lisäksi SKS:n 185. toimintavuonna –– aloitettiin Studia Fennica -sarjan avoin verkkojulkaiseminen osoitteessa oa.finlit.fi –– aloitti toimintansa SKS:n arkisto, kun kansanrunousarkisto ja kirjallisuusarkisto yhdistyivät –– kehitettiin erityisesti kulttuurintutkimuksen sähköisiä kirjastopalveluita –– täsmennettiin FILI – kirjallisuuden vientikeskuksen toimintakenttää –– remontoitiin SKS:n päärakennuksen julkisivu.


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above