Page 52

SKS_2016_e-julkaisu

Liite 5 Karhu Hanna: Finnish rhymed couplet meter (rekilaulumitta) in folk songs and in written poetry – the case of Otto Manninen’s poems and archival material. – Versification. Metrics in practice. Helsinki 25.5.2016. Katajamäki Sakari: Lectio. – Helsinki: Helsingin yliopisto 11.3.2016. Katajamäki Sakari: Puumuna! Leevi Luupään taru Viidan tuotantoa vasten. – Ajatuksen arka kettu. Lauri Viita 100 vuotta -seminaari. Tampere, 18.11.2016. Katajamäki Sakari: Updated Translations of a Texbook Classic. Editorial Possibilities and Hard Choices. – Digital Scholarly Editing: Theo-ry, Practice, Methods. Thirteenth annual conference of the European Society for Textual Scholarship, University of Antwerp, 5.–7.10.2016. Katajamäki Sakari: The Digital Aleksis Kivi Archive in the Archival – Editorial Continuum. – Workshop The Von Wright and Wittgenstein Archives (WWA) as Research Platform for Humanities. University of Helsinki, 14.10.2016. Keravuori Kirsi: Merelliset yhteisöt historiantutkimuksen kohteena: Kustavin talonpoikaispurjehdus 1800-luvulla. – Ihmistieteellisen meritutkimuksen päivä, Turun yliopisto 1.4.2016. Keravuori Kirsi: Talonpoikaispurjehdus osana rannikon historiaa (coastal history). – Aallonharjalle (AHA) The Marine Research Laboratory for Humanities and Social Sciences -seminaari. Turku 25.11.2016. Koskinen Maija: Taide, valta ja politiikka – Helsingin Taidehalli 1928–1968. – Suomen muinaismuistoyhdistyksen esitelmäsarja. Kansallismuseo, Helsinki. 6.4.2016. Koskinen Maija: Kunsthalle Helsinki as an Artistic Battlefield of the Cold War in the 1950s and 1960s. – Kunstahallen. Architectures for the Continuous Contemporary in Europe and the US. University of Bern, Switzerland 2.–3.9.2016. Koskinen Maija: Artistically Regenerating and Politically Topical – Kunsthalle Helsinki 1928–1968. – Alternative Histories in Art and Architecture, symposium, Åbo Akademi, Turku. 6.–7.10.2016. Koskinen Ulla: Local Troublemakers? Peasant Elite and Violence in Lower Satakunta, 1550–1680. – Eleventh European Social Science History conference (ESSHC 2016). University of Valencia, 30.3.–2.4.2016. Koskinen Ulla (Marko Hakasen kanssa): Baltic Nobility in the Swedish Council of the Realm, 1523–1680. – Adelskulturen im Baltikum: Identitäten – Konzepte – Praktiken”. Klaipedos universitetas, Klaipeda 7.–10.9.2016. Koskinen Ulla: Sodankäynnin perustelut 1500-luvun lopun kirjelähteissä. – Reformaatio, eliitit, rahvas ja laulut: Kirjoitukset ja laulut: uskon ja ilmaisun rekisterit varhaismodernissa Pohjolassa -tutkimushankkeen kollokvio, SKS 15.9.2016. Koskinen Ulla: Undoing the State from Within? Office Holders and Their Multiple Loyalties in the Eastern Frontiers of Sweden, 1570–1600. – State Building from Below in Scandinavia and North-Western Russia. University of Eastern Finland, 7.10.2016. Lahtinen Anu: Under the protection of nobility: Swedish reformation, counter-reformation, and learned persons. – Networks of Scho-lars, Nobility, and Urban Elite in the Sixteenth Century Baltic Sea Region. Sixteenth Century Society Conference 18 – 20 August 2016, Bruges, Belgium, 19.8.2016. Lahtinen Anu: Sundholman Flemingien kirjallinen jäämistö reformaation kontekstissa. Jöns Perssonin ”kronikka”. – Reformaatio, eliitit, rahvas ja laulut: Kirjoitukset ja laulut: uskon ja ilmaisun rekisterit varhaismodernissa Pohjolassa -tutkimushankkeen kollokvio, SKS 15.9.2016. Lahtinen Anu: Antiikki 1500-luvun Ruotsissa. – Villa Lante, symposioesitelmä, 12.10.2016. Lehtonen Tuomas M. S.: Sixteenth-century reformers, Folk Beliefs and New Forms of Singing. – Medeltidsseminariet. Centrum för medeltidsstudier, Stockholms universitet, Historiska institution 29.2.2016. Lehtonen Tuomas M. S.: Catholic Inheritance and Lutheran Networks: The Case of Piae Cantiones -collection (1582—1625). – Networks of Scholars, Nobility, and Urban Elite in the Sixteenth Century Baltic Sea Region. Sixteenth Century Society Conference 18–20 August 2016, Bruges, Belgium, 19.8.2016. Lehtonen Tuomas M. S.: Petrus Melartopaeuksen kirjeet ja virsisuomennokset: seremoniat, kansanusko ja runokieli 1500- ja 1600- luvun taitteessa. – Saaren kartanon työpaja Kokemuksellisuus: kieli, kuva, musiikki ja tila keskiajalta vuoteen 2016, 9.9.2016. Lehtonen Tuomas M. S.: Katolinen perintö ja luterilaiset verkostot: Piae Cantioneksen laitokset ja suomennos. – Reformaatio, eliitit, rahvas ja laulut: Kirjoitukset ja laulut: uskon ja ilmaisun rekisterit varhaismodernissa Pohjolassa -tutkimushankkeen kollokvio SKS:ssa 15.9.2016. Leskelä Ilkka: Scholarly and urban networks at the eve of Reformation. Family strategies and studies abroad. – Networks of Scho-lars, Nobility, and Urban Elite in the Sixteenth Century Baltic Sea Region. Sixteenth Century Society Conference 18 – 20 August 2016, Bruges, Belgium, 19.8.2016. Leskelä Ilkka: Reformaation ”leviäminen” Suomeen: Suomalaiskaupunkien yhteydet Itämeren piirin nopeasti reformoituihin hansa-kaupunkeihin. – Turku, Viipuri, Tukholma ja muut Suomen reformaatiokaupungit. TUCEMEMS, Turku 11.11.2016 Mikkola Kati: Popular Perspectives on Secularisation and Transformations in Religiosity in Finland 1860–1920. – Lecture within the frames of the Estonian Society for the Study of Religion, University of Tartu 15.9.2016. Mikkola Kati: The Language and Ethnic Policies in the Folklore Collection of the Finnish Literature Society – Cultural heritage of Differences, University of Tartu 26.9.2016. 50 SKS 2016 • Vuosikertomus


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above