Page 60

SKS_2016_e-julkaisu

Liite 6 SKS:n edustukset, henkilökunnan luottamus- ja hallintotehtävät, huomionosoitukset ja palkinnot Merja Aho –– M.A. Castrénin seuran hallitus Risto Blomster –– Aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijatyhmä –– Maailman Musiikin Keskus ry:n hallitus –– Romanien kulttuuriperintö -hankkeen ohjausryhmän sihteeri –– Sibelius-Akatemian Folk Big Bandin kannatusyhdistys ry:n hallitus –– Suomen romaniyhdistyksen hallitus Milla Eräsaari –– Arkistojen hakemistopalveluhanke AHAAn luettelointiryhmä Cecilia af Forselles –– Erikoiskirjastojen neuvosto –– Gallen-Kallelan Museosäätiön edustajisto –– Kansalliskirjaston johtokunta –– Kirjastojärjestelmän hankintayhteistyön ohjausryhmä, kirjastojen yhteisen kirjastojärjestelmän hankinnan organisaatio –– Suomen Oppihistoriallisen Seuran puheenjohtaja –– Suomen Saksan-instituutin säätiön valtuuskunta –– Svenska litteratursällskapets i Finland historiska nämnd –– Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) hallitus, työvaliokunta ja hallituksen varapuheenjohtaja –– Tieteen päivien 2017 ohjelmatoimikunta Laura Haapa –– Yleisten sopimusalojen toimihenkilöyhdistys – Style ry:n hallitus Ulla Heiskanen –– YTN:n järjestöalan taustaryhmän varapuheenjohtaja Outi Hupaniittu –– Arkistojen hakemistopalveluhanke AHAAn ohjausryhmä ja hankeryhmä –– Arkistosektorin KDK-yhteistyöverkoston ohjausryhmä –– Finna-asiakasliittymän konsortioryhmän puheenjohtaja –– KAM-juridiikkaryhmän sihteeri –– Kuvaohjelmalautakunta –– Romanien kulttuuriperintö -hankkeen ohjausryhmä –– Suomen elokuvatutkimuksen seura ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Helena Järvinen –– Helka-tietokannan luettelointiryhmä Sakari Katajamäki –– Aleksis Kiven Seuran puheenjohtaja –– Bibliofiilien Seura ry:n johtokunta –– Bibliophilos-lehden toimitusneuvoston puheenjohtaja –– Digital Humaniora i Norden -seuran (DHN) hallitus –– Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot -yksikön toimitusneuvoston sihteeri. (ex officio) –– The European Society for Textual Scholarship, johtokunta –– Aleksis Kivi -editioiden toimituskunnan sihteeri. (ex officio) –– Kivi täällä -kilpailun 1.4.–23.9.2016 palkintolautakunta –– Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran valtuuskunta –– Suomen vanhan kirjallisuuden päivien hallitus –– Suomen vanhan kirjallisuuden päivien ohjelmavaliokunta –– Variants. The Journal of the European Society for Textual Scholarship, Editorial Board Kirsi Keravuori –– Naisten ääni -toimituskunta ja asiantuntijaryhmä –– Kustavin kirjallisuusyhdistyksen hallitus ja Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon asiantuntijaryhmä –– Suomen merihistoriallisen yhdistyksen hallitus Katri Kivilaakso –– Sata vuotta – 101 -kirjaa -yhteishanke YLEn kanssa –– Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry 58 SKS 2016 • Vuosikertomus


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above