Page 8

SKS_2016_e-julkaisu

Arkisto Vuoden aikana saatiin päätökseen 11 keruuta ja aloitettiin neljä vuonna 2017 päättyvää keruuta. Eniten – 875 vastausta – tuotti Talonpoikaiskulttuurisäätiön aloitteesta syntynyt Mökillä-kirjoituskilpailu. Perheissä jatkunut sota -keruu tuotti 168 kertomusta Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Antti Malisen käyttöön. Muiden muistitietokeruiden yhteistyökumppaneina oli tutkijoiden lisäksi eri järjestöjä, Svenska litteratur-sällskapet, eduskunta, Kansan Arkisto sekä Lusto – Suomen Metsämuseo. Muistikko – itsenäisyyden 100-vuotisjuhlakeruu käynnistyi 1.12. ja kestää vuoden. Keruussa on käytössä uudenlainen vastausalusta (muistikko.finlit.fi), jolla tarinat ovat heti kaikkien käyttäjien luettavissa ja ne voi liittää suoraan tiettyyn paikkaan maailman kartalla. Arkiston äänitteet karttuivat 535 tuntia ja videot 52 tuntia. Äänite- ja videokartunnassa korostuivat tutkijoiden aiemmin kokoamat tutkimus- ja haastatteluaineistot: Matti Sarmelan Thaimaan kenttätutkimuksen haastatteluaineistoja vuosilta 1984–1985 ja 1997–1999 (272 tuntia), Lauri Harvilahden 1990-luvulla tallentamia kenttätyövideoita Altailta, Kiinasta ja Bangladeshista (30 tuntia) ja Aulikki Oksasen 1970- luvulla tekemiä punakaartilaisten haastatteluja (25 tuntia), jotka saatiin kopioitaviksi Kansallisarkistosta. Arkiston kuva-aineistot karttuivat 18 410 kuvalla. Vuoden aikana luovutettiin valokuva-aineistoa mm. Kai Laitisen, Maija Lehtosen ja Anna-Leena Siikalan arkistoihin. Luovutettuja kokoelmia yhdistää niiden laajuuden lisäksi se, että kokoelmat ovat arkistonmuodostajien itsensä valokuvaamia ja liittyvät olennaisesti heidän toimintaansa sekä tutkijoina että erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Arkiston järjestämiin keruisiin vastaanotettiin 925 kuvaa 86 henkilöltä. Eniten kuvia saapui Mökillä-kirjoituskilpailuun: 747 kuvaa 64 luovuttajalta. SKS:n arkistossa oli vuoden 2016 loppuun mennessä –– 2 090 hyllymetriä tekstiaineistoja (2 744 hm kaikki aineistot yhteensä) –– 364 308 kappaletta kuvia –– 36 263 tuntia äänitteitä sekä –– 1 595 tuntia liikkuvaa kuvaa. Kokoelmien hoito ja käytettävyys Toimintavuonna aineistoja digitoitiin, konservoitiin, uudelleen suojattiin ja niistä teetettiin käyttö- kopioita. Aineistoja digitoitiin suunnitelmien ja asiakastarpeiden mukaan sekä luovutuksien yhteydessä. Digitaalisina saatuja kuva-, ääni- ja videotiedostoja muunnettiin pitkäaikaissäilytyksen määrityksiä vastaaviksi ja tallennettiin digitaalisen aineiston hallintajärjestelmään. Joensuun toimipisteen kuvien siirto aineistonhallintajärjestelmään vietiin loppuun. Digitaalisena arkiston aineistoista oli vuoden 2016 lopussa 458 227 tiedostoa: tekstiaineistoja 351 648 tiedostoa ja kuvia 66 771 tiedostoa. Äänitteitä oli DiHa-järjestelmässä digitaalisena 18 549 tuntia ja liikkuvaa kuvaa 834 tuntia. Aineistoja on digitoituna kuvista 18 %, äänitteistä 51 % ja liikkuvasta kuvasta 52 %. Tekstiaineistoista on digitoitu alle 1 %. Konservointi Konservoitujen aineistojen lukumäärä oli toimintavuonna 1 024 arkkia. Toimintavuonna konservoitiin mm. D. E. D. Europaeuksen, Eino Leinon ja Larin Kyöstin aineistoja ja jatkettiin perinteen ja nyky- kulttuurin kokoelman Tähtikokoelman konservointia. Digitointi Arkistolle laadittiin digitointistrategia ja tehtiin sitä vastaavaa digitointisuunnittelua. Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmista digitoitiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran johtokunnan kokousten pöytäkirjat ja liitteet vuosilta 1959–1966 sekä Eliel Aspelin-Haapkylän päiväkirjoja. Perinteen ja nykykulttuurin kokoelmista digitoitiin 21 kilpakeruuaineistoa vuosilta 1999–2016, piirroskortisto ja Samuli Paulaharjun kerääjäsidoksia. Äänitteitä digitoitiin yhteensä noin 1 526 tuntia Helsingin ja Joensuun toimipisteissä sekä ostopalveluna. 6 SKS 2016 • Vuosikertomus


SKS_2016_e-julkaisu
To see the actual publication please follow the link above