Min relation till skogen

Kuva: Timo Kilpeläinen, LUSTO – Suomen Metsämuseo
Kuva: Timo Kilpeläinen, LUSTO – Suomen Metsämuseo
Insamling om finländarnas skogsrelation 15.1–15.10.2020

Skogen är en del av finländarnas liv. Den väcker känslor och tankar, många av våra erfarenheter och minnen hänför sig till skogen. Berätta om din egen, din familjs och din omgivnings skogsrelation. Vi tar också emot foton med uppgifter (motiv, tidpunkt och fotograf). När du skriver kan du ta hjälp av följande frågor:

Skogen i mitt liv

 • Vilka erfarenheter har du av skog?
 • Hur är skogen en del av din boendemiljö, ditt arbete, din fritid och din släkts historia, nutid och framtid? Vad har ni gjort i skogen?
 • Äger du skog? Har du arbetat i någon skogsrelaterad bransch? Hur syns det i din skogsrelation?

Skogsupplevelser och skogsuppfattningar

 • Vad betyder skogen för dig? På vilket sätt är skogen värdefull?
 • Vilken är ditt livs skogsupplevelse? Vilka upplevelser har dina närstående berättat om?
 • Hurudan är din favoritskog? Vad gör den till din favoritskog? Vad gör du där? Vilka minnen, känslor eller tankar hänför sig till favoritskog?
 • Hurudan är din närskog? Vad gör du där?
 • Spelar något enskilt träd en särskild roll i ditt liv? Beskriv det. Varför är det viktigt för dig?
 • Vad är enligt din åsikt en skog? Vad tänker du om gammelskogar, ekonomiskogar eller stadsskogar?
 • Vilken slags skog tycker du inte om? Varför?

Skogen i samhället

 • Vad tänker du om dagens skogsdebatt? Har den förändrats? Hur?
 • Vad tänker du om dagens skogsbehandling och skogsanvändning?
 • Vad gör dig bekymrad och glad när det gäller skogar?
 • Vilken är människans ställning/plats i naturen?
 • Hur ser förhållandet mellan skogen och människan ut i dag? Har det förändrats?

Framtiden

 • Håller skogarnas betydelse och användning på att förändras? Hur?
 • Vad tänker du om skogarnas framtid?
 • Vilken skogsrelation vill du förmedla vidare?

Insamlingen görs av Finska litteratursällkapet, Skogsrelation i social förändring -forskningsprojekt och LUSTO – Finlands Skogsmuseum. De svaren arkiveras i SKS arkiv. Insamlingens resultat presenteras våren 2021. Alla svarspersoner deltar i utlottningen av pris.

Mer information:
SKS:s arkiv, tfn 0201 131 240, keruu@finlit.fi
Forskningsprojektet Skogsrelationerna i samhällsomvandlingen, www.metsäsuhteita.fi/tutkimus/

Svarsanvisningar

Förse ditt svar med namn eller signatur, kontaktuppgifter, födelsetid och födelseort. Vi tar också emot fotografier, bandinspelningar, tidigare minnestexter och intervjuer. Genom att skicka in materiel godkänner du att det arkiveras
i SKS:s arkiv och att det får användas för forskning enligt arkivets regler. Om du vill donera annat material, kontakta arkisto@finlit.fi.

Bekanta dig med SKS:s arkivs insamlingsanvisningar (på finska).

Skicka in din text senast 15.10.2020

 • på webblanketten på adressen www.finlit.fi/metsa eller
 • per post till Finska Litteratursällskapet, arkivet, PB 259, 00171 Helsingfors, anteckna på kuvertet ”Metsä” eller
 • som bifogad e-postfil till adressen keruu@finlit.fi, anteckna i fältet för ämne ”Metsä”.
Om ditt inlägg överstiger 5000 tecken klistra in texten som en fil.
Bakgrundsinformationen är viktig när materialen används i forskarsyfte. Bakgrundsuppgifterna som du lämnar på den här blanketten läggs till i ditt svar. Vi frågar efter namn och kontaktuppgifter till dem som har skickat in sina svar för belöning och eventuella förfrågningar gällande tillstånd. Det är tillåtet att publicera texter och använda texter i framträdanden endast med tillstånd av upphovsmannen. Du kan också ge lov till att dina kontaktuppgifter arkiveras permanent.

BAKGRUNDSINFORMATION
Finska Litteratursällskapet behandlar personuppgifterna i anslutning till det insamlade materialet i allmännyttiga syften i den omfattning som lagstiftningen om behandlingen av personuppgifter tillåter. För klarhetens skull konstateras att det insamlade materialet och personuppgifterna i anslutning till uppgifterna i förteckningen kan ställas till förfogande i den omfattning som lagstiftningen om personuppgifter tillåter.

Som registerförare upprätthåller Finska Litteratursällskapet ett register över kontaktuppgifterna till personer som skickat in svar för senare kontakter och i forskningssyften, t.ex. i anslutning till övervakningen av upphovsmannarättigheter eller begränsningar i fråga om användningen och följer sina egna rutiner gällande behandlingen av personuppgifter i anslutning till detta.
NAMN OCH KONTAKTINFORMATION

Mer information om behandlingen av personuppgifter: https://www.finlit.fi/sv/sks/dataskydd