Anlita arkivens tjänster

Arkivens forskarsalar

Arkivens forskarsalar finns på tre adresser:
litteratur och kulturhistoriskt material: litteraturarkivet, Mariegatan 19 E, Helsingfors
folkminne och samtidskultur: folkminnesarkivet, Regeringsgatan 1, Helsingfors
folkminnesarkivet i Joensuu: Yliopistokatu 6, Joensuu

  • rådgivning och hjälp i användning av materialet
  • kundterminaler och mikrofilmsläsare
  • för anteckningar kan du använda egen bärbar dator
  • trådlöst kundnätverk

Det lönar sig att komma överens i förväg om ett besök på något av de tre adresserna. Då har du materialet till ditt förfogande redan vid ditt första besök.