Anlita arkivens tjänster

Vi betjänar alla som vill veta mer om det muntliga och det skriftliga kulturarvet. Vi ger handledning i hur våra material och tjänster används och vi gör informationssökningar i våra samlingar.

Informationstjänsten

Om du behöver information om folklig kultur eller finsk litteratur, ta kontakt med den gemensamma informationstjänsten för våra arkiv och vårt bibliotek.

  • vi ger råd om användningen av vårt material
  • vi ger handledning i ämnen för lärdomsprov och vilka material som passar dem

Vår informationstjänst är till största delen avgiftsfri. Omfattande utredningsarbeten ska avtalas på förhand och är avgiftsbelagda.

Du kan fråga

  • med formuläret Fråga SKS
  • per e-post eller telefon eller på platsen av arkivets informationtjänst.

Arkivens forskarsalar

Arkivens forskarsalar finns på tre adresser:
litteratur och kulturhistoriskt material: litteraturarkivet, Mariegatan 19 E, Helsingfors
folkminne och samtidskultur: folkminnesarkivet, Regeringsgatan 1, Helsingfors
SKS:s arkivets kontor i Joensuu: Yliopistokatu 6, Joensuu

  • rådgivning och hjälp i användning av materialet
  • du har tillgång till kunddatorer, mikrofilmsläsare och ett trådlöst kundnät
  • för anteckningar kan du använda egen bärbar dator

Det lönar sig att komma överens i förväg om ett besök på något av de tre adresserna. Då har du materialet till ditt förfogande redan vid ditt första besök.