Arkivet för romerna i Finland − Finitiko kaalengo arkiivos

Kuva: Voitto Kantokorpi. SKS.
Bild: Voitto Kantokorpi (SKS)
Arkivet för romerna i Finland − Finitiko kaalengo arkiivos är en gemensam samling som består av romskt material i SKS arkiv och Riksarkivet. Arkivet består av folkminnen, muntliga traditioner och kulturhistoriskt material samt av person- och föreningsarkiv. Det vanliga med de olika materialen är att de skapar en bild av romerna i Finland, både av romerna själva och av icke-romerna.

Samlingen utvecklas inom ramen för projektet Romernas kulturarv: arkivering, uppskattning och forskning (2016–2018). Projektet och samlingen Arkivet för romerna i Finland – Finitiko kaalengo arkiivos som uppstår genom projektet är ett förverkligande av det politiska programmet för romerna (ROMPO 2014−2017).

Projektbroschyren gjordes på finska och engelska.

Den här sidan på romani. Dauva paȟ romani tšimbaha.