Ljudupptagningsmaterial

Kordelinin sali, jossa Suomen Akatemian rahoittaman kirjailijahaastatteluohjelman ensimmäiset haastateltavat vastaanottavat Pohto-mitalin. Kuva: 1972, Sverker Ström, lehtikuva (SKS, kirjallisuusarkisto).
Mika Waltari tar emot Pohto-medaljen 1972. Foto: Sverker Ström.
I den litterära och kulturhistoriska ljudupptagningssamlingen finns över 600 författarintervjuer samt inspelningar av seminarier och andra evenemang. Ljudupptagningar ingår även i de personarkiv som finns i SKS:s arkiv.

Författarintervjuer och bandningar av evenemang

I den litterära och kulturhistoriska samlingen finns cirka 6 500 timmar ljudupptagningar. Merparten av ljudupptagningarna är författarintervjuer som har gjorts inom olika forsknings- och insamlingsprojekt från och med 1970-talet.

Åren 2012–2015 pågick Projektet Puhuva kirjailija – kertova arkisto (Talande författare – berättande arkiv). Inom projektet genomfördes intervjuer med över 60 nutida finländska författare. Intervjuerna behandlade författararbetets verklighet i 2000-talets Finland ur olika perspektiv.

Den litterära och kulturhistoriska ljudupptagningssamlingen innehåller förutom författar-, bakgrunds-, kreativitets- och forskningsintervjuer även ett stort antal inspelningar från olika litteraturevenemang och seminarier samt ljudupptagningar som har erhållits som en del av författares personarkiv. Ett exempel på litteraturevenemang som har spelats in är anförandena under den internationella författarkonferensen i Lahtis ända sedan 1983.

Informationssökning, materialanvändning och kompletterande material

Intervjuer med författare kan sökas i förteckningen över författarintervjuer och den allmänna förteckningen över litterärt och kulturhistoriskt material. Ljudupptagningar som ingår i personarkiven finns i arkivbildarens arkivförteckning. Du kan fråga personalen på SKS:s arkiv om inspelningar från seminarier och evenemang och annat ljudupptagningsmaterial. 

Merparten av ljudupptagningarna har digitaliserats och du kan lyssna på dem på kunddatorn i forskarsalen. Kontakta SKS:s arkiv i förväg i ärenden som gäller ljudupptagningar. 

En del av författarintervjuerna har transkriberats. Transkriptioner, innehållsförteckningar och referat kan användas för att ta del av innehållet i ett material. Det egentliga materialet, som det hänvisas till i forskningen, är dock ljudupptagningen. Innehållet i innehållsförteckningarna eller transkriptionerna är inte nödvändigtvis exakt detsamma som i ljudupptagningarna. Det kan även finnas programblad eller annan innehållsinformation som anknyter till ljudupptagningsmaterialet. 

Utökning av ljudupptagningsmaterialet

Ljudupptagningsmaterialet ökar ständigt till följd av arkivöverlåtelser, insamlingar, författarintervjuer och arkivets egen inspelningsverksamhet. Det material vi får in består till största delen av rullband, C-kassetter eller digitalt material. Vi digitaliserar material i analog form för att säkerställa att det bevaras och kan användas.

Du kan även låna inspelningsutrustning av oss om du vill spela in ett litteraturevenemang eller seminarium för arkivering hos SKS. Läs inspelningsanvisningarna.