Låna, förnya, reservera

Biblioteket ger hem- och läsesalslån. För att låna material behöver du ett Helka-bibliotekskort.

Merparten av allt material som publicerats under 1900- och 2000-talet ges som hemlån.

Följande material kan du använda endast i läsesalen:

 • material från handbiblioteket
 • de nyaste numren av tidningar
 • publikationer från specialsamlingar
 • publikationer utgivna före 1900.

Bibliotekskort

Helka-kortet är ett gemensamt bibliotekskort för Helsingfors universitets bibliotek och fem specialbibliotek: Institutet för de inhemska språket, Museiverkets bibliotek, Työväenliikkeen kirjasto, Baltia-kirjasto och SKS:s bibliotek. Kortet fås gratis från kundtjänsten i något av Helka-biblioteken. Om du tappat ditt kort och behöver ett nytt tar vi en avgift.

För att få ett kort ska du förete ett id-bevis. Du får kortet om

 • du har fyllt 15 år
 • om du bor i Finland och har en finländsk personbeteckning.

Om du är en utländsk medborgare som bor i Finland kan du ansöka om ett personnummer från magistraten. Om du är utbytesstuderande vid Helsingfors universitet får du kortet från universitetet.

Helka-kortet är personligt: som kortinnehavare svarar du för allt material som lånats med det och förbinder dig att följa bibliotekens regler för användning av material.

Meddela biblioteket

 • om du tappat ditt kort
 • om dina kontaktuppgifter ändras (du kan också göra det på ett webbformulär i databasen Helka)
 • om ditt namn eller din personbeteckning ändras.

Lånetid och förnyande av lån

Lånetiden för material från SKS:s bibliotek är 28 dygn.

Du kan förnya lånet själv antingen i tjänsten Helka eller genom att kontakta biblioteket. Ett lån kan inte förnyas

 • om det finns reservationer för bandet
 • om du har låneförbud
 • om du redan har förnyat lånet 50 gånger.

Återlämning

Du får en påminnelse från oss

 • då lånets förfallodag närmar sig; meddelandet skickas per e-post om du uppgett din e-postadress i dina kunduppgifter
 • om lån som redan förfallit; per e-post eller brev.

Vänligen, undvik att överskrida lånetiderna. Du kan kontrollera förfallodatumen genom att logga in i dina kunduppgifter databasen Helka. Förseningsavgift måste betalas även om någon påminnelse om förfallodatumet av tekniska eller andra orsaker inte har skickats.

Material som du lånat från SKS:s bibliotek kan du återlämna endast till SKS:s bibliotek. Då biblioteket är stängt kan du återlämna lånet i återlämningslådan vid SKS:s ingång på Mariegatans sida. Vi registrerar återlämnat material i databasen Helka följande arbetsdag.

Lån från andra bibliotek kan du inte återlämna till SKS:s bibliotek.

Förseningsavgifter och låneförbud

Vi skickar två uppmaningar om att återlämna försenat material till den adress du uppgett i dina kunduppgifter.

Om du återlämnar material eller förnyar ditt lån för sent tar vi en förseningsavgift. Avgiften kumuleras under 14 dygn. Därefter beläggs du med låneförbud. Det sker också om du har minst 15 euro i obetalda försenings- och tjänsteavgifter vid något av Helka-biblioteken.

Låneförbudet gäller i samtliga Helka-bibliotek och hindrar dig också från att förnya lån och göra reserveringar. Förbudet hävs då du betalar de förfallna avgifterna och återlämnar eller ersätter det material som orsakat låneförbudet.

Om ett lån inte återlämnas trots uppmaningar ger vi ärendet åt en inkassobyrå. Den fakturerar också för inkassoutgifterna.

Reserveringar

Du kan göra en reservering av utlånat eller upptaget material

Vi meddelar dig per e-post då materialet finns tillgängligt på biblioteket. Du kan också följa dina kunduppgifter i databasen Helka där du ser när det material du beställt kan avhämtas. Materialet hålls reserverat i en veckas tid.

Det kostar ingenting att reservera material. För reserveringar som inte avhämtas tar vi en avgift ifall reserveringen inte har annullerats innan bandet kom till biblioteket.

Beställningar från magasinet

Av uppgifterna i databasen Helka ser du om bandet finns i den öppna samlingen eller i magasinet. Material från magasinet får du till ditt förfogande genom att göra en magasinsbeställning. Den kan du göra

Vi meddelar per e-post när materialet kan avhämtas från bibliotekets kundtjänst. Material som beställs från magasinet före kl. 13 kan avhämtas samma dag senast kl. 15. 

Materialet förvaras i en veckas tid.