Låna, förnya, reservera

Biblioteket ger hem- och läsesalslån. För att låna material behöver du ett Helka-bibliotekskort.

Merparten av allt material som publicerats under 1900- och 2000-talet ges som hemlån.

Följande material kan du använda endast i läsesalen:

 • material från handbiblioteket
 • de nyaste numren av tidningar
 • publikationer från specialsamlingar
 • publikationer utgivna före 1900.

Bibliotekskort

Helka-kortet är ett gemensamt bibliotekskort för Helsingfors universitets bibliotek och fem specialbibliotek: Institutet för de inhemska språket, Museiverkets bibliotek, Työväenliikkeen kirjasto, Baltia-kirjasto och SKS:s bibliotek. Kortet fås gratis från kundtjänsten i något av Helka-biblioteken. Om du tappat ditt kort och behöver ett nytt tar vi en avgift.

För att få ett kort ska du förete ett id-bevis. Du får kortet om

 • du har fyllt 15 år
 • om du bor i Finland och har en finländsk personbeteckning.

Om du är en utländsk medborgare som bor i Finland kan du ansöka om ett personnummer från magistraten. Om du är utbytesstuderande vid Helsingfors universitet får du kortet från universitetet.

Helka-kortet är personligt: som kortinnehavare svarar du för allt material som lånats med det och förbinder dig att följa bibliotekens regler för användning av material.

Meddela biblioteket

 • om du tappat ditt kort
 • om dina kontaktuppgifter ändras (du kan också göra det på ett webbformulär i databasen Helka)
 • om ditt namn eller din personbeteckning ändras.

Om du är studerande eller medarbetare vid Helsingfors universitet, följ Helsingfors universitetsbiblioteks anvisningar för att skaffa bibliotekskort och uppdatera kunduppgifterna.

Via Helkas kundregister får du meddelanden gällande ärenden enbart per e-post . Till exempel påminnelse om förfallodag, meddelande om inkommet bokat material och returneringsuppmaning. Helka sänder ingen papperspost.

Logga in i Helka

När du skaffat bibliotekskort får du tillgång till självbetjäningsfunktioner genom att logga in på dina kunduppgifter i Helka. Du kan göra bokningar och beställa från lagret, se förfallodagar för dina lån, förnya dina lån och vid behov betala förseningsavgifter. Du kan även ställa in en PIN-kod, som du behöver vid utlåningsautomater. Kontaktuppgifter till studerande och medarbetare vid Helsingfors universitet uppdateras automatiskt i Helka från universitets bakgrundssystem, övriga kunder kan uppdatera sina kontaktuppgifter själva när de  har loggat in på Helka.

Du kan logga in på Helka via Logga in-länken, som finns uppe i övre högra hörnet i Helka. Det finns två inloggningssätt:

 • Helsingfors universitets studerande och medarbetare: logga in med universitetets användarnamn och lösenord
 • Övriga kunder: logga in med den e-postadress, som anslutits till dina kunduppgifter i Helka. Du får en inloggningslänk till din e-post.

Om din e-postadress inte finns i Helka eller om du har andra problem med inloggningen, kontakta bibliotekets kundservice.

Lånetid och förnyande av lån

Lånetiden för material från SKS:s bibliotek är 28 dygn.

Du kan förnya lånet själv antingen i tjänsten Helka eller genom att kontakta biblioteket. Ett lån kan inte förnyas

 • om det finns reservationer för bandet
 • om du har låneförbud
 • om du redan har förnyat lånet 50 gånger.

Att låna och förnya lån

Du kan låna material via utlåningsautomaten på första våningen eller på bottenvåningen. Vid automaten behöver du utöver ditt Helka-bibliotekskort även PIN-koden som du får när du skaffar ett Helka-kort. Du kan även låna material vid servicedisken på första våningen.

SKS bibliotek har en lånetid på 28 dygn.

Du kan förnya dina lån genom att logga in på Helka. I låneuppgifter ser du utöver förfallodagen även den maximala förnyelsetiden, det vill säga slutdatumet för förnyelsen om ingen bokat materialet. Alla lån i Helkabiblioteken kan förnyas på samma gång. Var gärna ute i god tid i fall av tekniska störningar. För lån som returnerats eller förnyats efter förfallodagen debiterar biblioteken en förseningsavgift.  

Lånetid och förnyande av lån

Lånetiden för material från SKS:s bibliotek är 28 dygn.

Du kan förnya lånet själv antingen i tjänsten Helka eller genom att kontakta biblioteket. Ett lån kan inte förnyas

 • om det finns reservationer för bandet
 • om du har låneförbud
 • om du redan har förnyat lånet 50 gånger.

Returnering av lån

Du kan kontrollera förfallodagarna för dina lån genom att logga in på dina kunduppgifter i Helka-databasen. 

Material som lånats i SKS bibliotek kan du returnera enbart till SKS bibliotek. Returautomat finns på både första våningen och bottenvåningen. Du kan även returnera lån till kundservice på första våningen.

När biblioteket är stängt kan du returnera lån i returlådan vid dörren vid SKS Mariegatan. Returneringar i returlådan registreras i Helka-databasen under bibliotekets nästkommande öppetdag. 

Lån från andra bibliotek kan du inte returnera till SKS bibliotek.

Förseningsavgifter och låneförbud

För lån som returneras försenade eller förnyas efter förfallodagen tas ut en förseningsavgift.

Du beläggs med låneförbud om du inte returnerar materialet senast 14 dagar efter förfallodagen, eller du om har över 15 euro i obetalda försenings- eller serviceavgifter. Låneförbudet gäller i alla Helka-bibliotek och utgör även  ett hinder för att förnya lån och boka material. Förbudet hävs när du betalar dina obetalda avgifter och returnerar de lån som är orsaken till låneförbudet eller ersätter oreturnerat material.

För förfallna lån sänder vi tre returneringsuppmaningar till adressen i dina kunduppgifter. Om du inte returnerar dina lån trots returneringsuppmaningen sänds en faktura. Obetalda fakturor överflyttas till en inkassobyrå som även tar ut inkassokostnader.

Bokningar

För utlånat eller bokat material kan du göra en bokning genom att logga in på Helkadatabasen eller genom att kontakta bibliotekets kundservice. Material som finns  på pats i hyllan kan inte bokas.

Du får ett meddelande till din e-post när det material som du bokat kan hämtas. Du kan även följa i dina kunduppgifter i Helka när det material som du bokat kan avhämtas.

Du kan hämta det material som du bokat själv i hämthyllan på första våningen. Bokningarna är ordnade i hyllan  enligt bokningskoder. Din bokningskod hittar du i e-postmeddelandet om att din bokning finns att hämta. Bokningskoden kan du inte se i dina kunduppgifter i Helka. Bokat material kan lånas enbart med det Helkakort som har använts för bokningen.

Vi håller materialet bokat i en vecka. Det är gratis att boka material men för bokningar som inte hämtats tas ut en avgift.

Lagerbeställning

Via Helka ser du i en publikations tillgänglighetsuppgifter om ett biblioteksband i SKS biblioteket finns i den öppna samlingen eller i lagret. Material som finns i lagret får du tillgång till genom att göra en lagerbeställning.

Du kan göra en lagerbeställning (bokning) själv när du är inloggad i Helka. Du kan även göra en beställning genom att kontakta bibliotekets kundservice.

Du får information till din e-post om material som kan hämtas. Material som beställs i lagret vardagar före kl. 13 kan hämtas samma dag senast kl. 15.

Du kan hämta material som du beställt från hämthyllan på första våningen. Materialet är ordnat i hyllan enligt bokningskoder. Din bokningskod hittar du i meddelandet som har kommit till din e-postadress om att materialet finns att hämta . Vi reserverar materialet för en vecka.