Studera och arbeta på biblioteket

Kuva: Gary Wornell
Foto: Gary Wornell
Biblioteket har läsplatser, kunddatorer samt trådlöst nätverk för kundernas egna apparater.

Biblioteket ligger på två våningar i SKS:s huvudbyggnad vid Regeringsgatan 1, Helsingfors. Öppettider.

1:a våningen

  • kundtjänst: rådgivning, utlåning och återlämning
  • kopieringsmaskin och webbskrivare
  • handbiblioteket: uppslagsverk, bibliografier, en del av tidningarna
  • översättningar av inhemsk litteratur

Bottenvåningen

  • öppna samlingen: huvuddelen av de böcker och tidningar som utlånas
  • nya tidningar
  • utlåningsautomat