Vägledning och informationstjänst

Kuva: Gary Wornell
Foto: Gary Wornell
Kontakta oss när du behöver information om folkminnen eller litteratur.

Vår informationstjänst hjälper dig att hitta information och informationskällor

  • om folkminnen och kulturforskning samt
  • inhemsk litteratur och forskning om inhemsk litteratur.

Vi gör informationssökning i våra samlingar och i tillgängliga databaser och söktjänster inom landet och utrikes. Vid behov svarar vi på frågor tillsammans med SKS arkiv och övriga avdelningar inom SKS. Vi ger även vägledning för informationssökning på egen hand. 

Vägledning för våra kunder gällande sökning av tryckt material och e-material och användning av lånetjänster.

När du behöver informationstjänster, kontakta oss i förväg för att våra informationsexperter ska kunna avsätta tid för dina frågor. Så här får du gedigen service och undviker onödig fördröjning och resultatlösa besök på biblioteket. Informationsexperten svarar under bibliotekets öppettider tidigast nästa dag och senast inom en vecka från att du tagit kontakt.

Kontakta oss så här:

  • E-post: kirjasto@finlit.fi
  • Telefon: 0201 131 272
    Du kan lämna en begäran om kontakt till informationsexperten vid bibliotekets kundservice.

Vår informationstjänst är till största delen avgiftsfri. Omfattande utredningsarbete kostar, överenskommelse i förväg alltid om detta.