Medlemmar

SKS:n kalenteri 2014. Kuva: Laura Tikkanen
SKS är ett vetenskapligt sällskap för forskningsgrenar som forskar i finsk kultur samt en kulturorganisation som främjar kännedomen om kulturarvet. Som medlem i SKS är du med om att utforma kultur- och kulturarvsarbetet i Finland.

Medlemmar

SKS har omkring 3 000 medlemmar. Nya medlemmar godkänns av styrelsen på förslag av en eller flera medlemmar eller på begäran av den nya medlemmen själv. Medlemskåren består till största del av personal, forskare och studerande vid universitet och forskningsinstitut. Medlemsavgiften är 35 euro, för studerande, forskarstuderande, arbetslösa och pensionärer 20 euro.

Du kan skicka ett medlemsförslag per e-post till SKS:s generalsekreterare Tuomas M. S. Lehtonen: tuomas.lehtonen@finlit.fi. Du kan också föreslå någon annan som medlem. Kom ihåg att först begära personens samtycke.

Om du vill avsluta ditt medlemskap, kontakta SKS per e-post, tiedotus@finlit.fi, eller telefon, 0201 131 231.

Korresponderande medlemmar

SKS har drygt 200 korresponderande medlemmar. Det är delegationen som på förslag av styrelsen kallar internationella påverkare och meriterade forskare inom finsk kultur, finskt kulturarv och finska språket till korresponderande medlemmar i sällskapet.

Hedersmedlemmar

SKS har också hedersmedlemmar. De utses av årsmötet på framställning av delegationen.

Som medlem i SKS

  • får du 30 procents rabatt på SKS:s publikationer i SKS:s nätbokhandel och butiken Tiedekirja.
  • får du 25 procents rabatt också på många andra vetenskapliga sällskaps publikationer i butiken Tiedekirja.
  • får du SKS årliga väggkalender som medlemsförmån
  • får du en plattform för arrangerande av olika vetenskapliga och kulturella evenemang
  • får du bland de första information om SKS:s evenemang, av vilka många kan följas också på webben
  • kan du delta i samarbetsprojekt som SKS erbjuder sina medlemmar
  • kan du stödja SKS:s verksamhet och mål genom kanalisera hyllningar på din bemärkelsedag till SKS.

Förfrågningar: tiedotus@finlit.fi, tfn 0201 131 231/kommunikationen.