Samarbetsprojekt

SKS deltar i många inhemska och internationella samarbetsprojekt.

Samarbetet gäller framför allt arbetet som minnesorganisation samt forskningsverksamheten. En stor del av forskningsprojekten genomför SKS i samarbete med universitet och forskningsinstitut. Utvecklingsprojekt för arkivet och biblioteket sker däremot i regel i samarbete med andra arkiv och bibliotek.

Inom exporten av finländsk litteratur samarbetar SKS huvudsakligen med inhemska och internationella partners och nätverk.

Samarbete som minnesorganisation
Det nationella digitala biblioteket
Finna – Arkivens, bibliotekens och museernas skatter i en samtidig sökning
Finto – finländsk tesaurus- och ontologiservice
Ingermanland och ingermanländsk kultur – ta vara på minnena och arkiven
Forskningssamarbete och samarbetsnätverk
Samarbetsprojekt
Making and Interpreting Finnish National Past (2012–2015)
Exploring social boundaries from below: Class, ideology and writing practices in 19th-century Finland
Reading and writing from below. Towards a new social history of literacy in the Nordic sphere during the long nineteenth century
Family History: Facilitating Intergenerational and Intercultural Exchange 2013–2014
Forskningsnätverk
Finnish Oral History Network FOHN
Nätverket för 1800-talsstudier
Samarbete inom litteraturexport (se FILI:s samarbetsprojekt)
Självständighetens jubileumsår 2017