SKS som förlag

SKS är den största förläggaren av humanistisk facklitteratur och vetenskapliga verk i Finland. SKS utger årligen cirka 60 titlar.

Förlaget ger ut vetenskaplig litteratur och fackböcker inom humaniora. Publiceringsprofilen inkluderar

  • att ge ut sakkunnigbedömd vetenskaplig litteratur inom litteratur, kulturforskning, historia och finska språket
  • att ge ut faktaböcker inom litteratur, kulturforskning, historia och finska språket.
  • att ge ut beställningsböcker för samfund, offentliga organisationer och företag