Delta i ett forskarseminarium

På SKS:s seminarium Författare, text, metod kan du presentera din egen forskning eller initiera en diskussion om aktuella forskningsfrågor exempelvis inom folkloristik, litteraturforskning, historia, litteraturvetenskap och kulturforskning. Seminariet är öppet och dess språk är finska, svenska och engelska.

Seminariet hålls i undervisnings- och konferenslokalen i SKS:s huvudbyggnad, Regeringsgatan 1, Helsingfors (1:a våningen, ingång via bibliotekets betjäningsdisk). Fråga mer av Ilona Pikkanen, ilona.pikkanen[at]finlit.fi. Hos henne kan du också anmäla dig till seminariets postningslista.