Edith – kritiska utgåvor av finsk litteratur

Edith – kritiska utgåvor av finsk litteratur är en forsknings- och publikationsenhet vid Finska Litteratursällskapet som redigerar högklassiga utgåvor av den finska litteraturens klassiker. Utgåvorna uppfyller de vetenskapliga kriterierna på kritiska utgåvor. SKS publicerar utgåvorna både som traditionella pappersböcker och som webbpublikationer.

Arbetet inleds med kritiska utgåvor av Aleksis Kivis produktion. En kritisk utgåva av komedin Nummisuutarit (Sockenskomakarna) utkom som tryckt bok 2010 och som en allmänt tillgänglig digital utgåva 2011.

En kritisk utgåva av Kivis brev utkom i tryckt form 2012 och en kritisk utgåva av Kullervo 2014. Under arbete är kritiska utgåvor av Kivis pjäser Karkurit (2013–) och Olviretki Schleusingenissa (2011–) samt av hans tre korta komedier (Kihlaus, Leo ja Liina, Selman juonet, 2012–) och korta tragedier (Yö ja päivä, Lea, Margareta, Alma, 2015–2017).

 

Nätverket Variantti Forskarnätverk för textkritik och vetenskapliga utgåvor

Avsikten med det år 2007 grundade riksomfattande nätverket Variantti är att främja kännedomen, informationen och den metodologiska debatten om textkritik samt samarbete kring detta ämne. Nätverket är öppet för alla som är intresserade av textkritik och textuella vetenskaper. Bekanta dig med nätverkets webbsidor.

Redaktionens personal:

Sakari Katajamäki, redaktionschef, tfn 0400 908 056

Ossi Kokko, forskare, tfn 040 358 0517

E-post: fornamn.efternamn[at]finlit.fi.

 

Mer information:
Redaktionschef Sakari Katajamäki
FINSKA LITTERATURSÄLLSKAPET
Forskningsavdelningen
Edith – kritiska utgåvor av finsk litteratur
Regeringsgatan 2 B (PB 259)
FI-00171 Helsingfors
Tfn: 0400 908 056
E-post: fornamn.efternamn[at]finlit.fi.

 

 

Koneen säätiö Alfred Kordelinin säätiö Ministry of Education and Culture Suomen Kulttuurirahasto Jenny ja Antti Wihurin rahasto Werner Söderström Osakeyhtiön kirjallisuussäätiö

Ediths verksamhet har finansierats av undervisnings- och kulturministeriet samt av Alfred Kordelins allmänna framstegs- och bildningsfond, Jenny och Antti Wihuris fond, Kones Stiftelse, Kulturfonden för Finland och Norge, Finska kulturfonden och WSOY:s litteraturstiftelse.