Forska vid SKS

I den mångvetenskapliga forskarkåren vid SKS:s forskningsavdelning i Riddarhuset arbetar folkminnes-, språk- och litteraturforskare, historiker, religionsforskare och etnomusikologer som projekt- och stipendieforskare.

Du kan lämna in en ansökan för ett arbetsrum antingen som enskild forskare (doktorand eller post-doc) eller som medlem i ett forskningsprojekt. Vi erbjuder en mångvetenskaplig, diskuterande forskarmiljö, möjligheter att delta i SKS:s forskarseminarium och andra evenemang, forskningstjänster vid våra arkiv och vårt bibliotek samt administrativ experthjälp exempelvis i ansökan om finansiering.

Arbetsrummen finns i Riddarhuset i Helsingfors centrum. Alla arbetsrum har nätförbindelse. Arbetsrummen är gratis ifall forskaren inte har fått finansiering för arbetsrum i samband med ett stipendium eller ett projekt.

Urvalskriterier:

  • Forskningsprojektet håller hög standard och det är betydelsefullt ur SKS:s perspektiv.
  • Forskningsämnet eller forskningsmetoderna stärker och skapar variation i forskningsavdelningen.
  • Forskningsprojektet har kopplingar till SKS:s arkivmaterial eller forskningsteman.
  • Forskaren har ett gällande finansieringsbeslut; den ersättning för arbetsrum som eventuellt ingår i beslutet beaktas men är inte ett avgörande kriterium.

Bekanta dig med de forskare som för närvarande har arbetsrum på SKS.

För ytterligare information, kontakta projektchef Ilona Pikkanen, ilona.pikkanen[at]finlit.fi.