Forskningsnätverk

I forskningsnätverken inom humaniora bedrivs samarbete som överskrider etablerade gränser mellan läroämnen och vetenskapliga discipliner. SKS stöder fyra forskningsnätverks verksamhet. Du kan gå med i nätverken genom att kontakta deras koordinatorer.