Medmänniskor och skriftlighet i 1800-talets Finland

Forskarnätverket Medmänniskor och skriftlighet i 1800-talets Finland studerar hur den skriftliga kulturen i Finland växte fram vid sidan av den traditionella, på muntlig tradition baserade kulturen. En central fråga är då när vanliga människor började skriva, hur de lärde sig att göra det samt vad och varför de skrev.

Forskarnätverket koordineras av docent Anna Kuismin. I nätverket medverkar forskare från olika universitet i bland annat i finska, historia, litteratur, folkloristik, informationsvetenskap, religionsvetenskap och socialhistoria. Du kan anmäla dig till nätverkets postningslista hos Anna Kuismin. Nätverket har också internationella kontakter.

Aktuellt:

Exploring social boundaries from below: http://blogs.helsinki.fi/sa-kuismin/ (på engelska)

White Field, Black seeds: Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century. Ed. by Anna Kuismin & M. J. Driscoll. SKS 2013. Studia Fennica Litteraria 7.

Kynällä kyntäjät. Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa. Toim. Lea Laitinen ja Kati Mikkola (på finska)

Mer information:

Anna Kuismin
Tfn: +358 44 995 7050.
E-post: anna.kuismin(at)helsinki.fi

Helsingfors universitets forskningsdatabas Tuhat

Julkaisut (på finska)