Nätverket för 1800-talsstudier

Det mångvetenskapliga och flerspråkiga nätverket samlar 1800-talsforskare från olika vetenskapsområden.

Vårt ändamål är att öka kontakterna mellan forskare, ordna seminarier och förbättra 1800-talsforskningens synlighet. Nätverket organiserar årligen en konferens.

Till medlem antas alla 1800-talsforskare och av epoken intresserade. Århundradet tolkas i vid mening som det s.k. långa 1800-talet: från franska revolutionens tid till slutet av första världskriget

Organiserandet av konferenser och andra praktiska uppgifter sköts av ansvarspersoner valda i samråd, som kan nås på adressen 1800.koordinaattorit[at]gmail.com

Nätverket grundades 2008 och har för tillfället över 200 medlemmar. Verksamheten är organiserad på fri basis och grundandet av en registrerad förening har inte ansetts nödvändigt. Som nätverkets koordinatorer fungerar Eeva-Liisa Bastman och Kirsi Keravuori.