Nätverket Variantti

Avsikten med det år 2007 grundade riksomfattande nätverket Variantti är att främja kännedomen, informationen och den metodologiska debatten om textkritik samt samarbete kring detta ämne.

Nätverket är öppet för alla som är intresserade av textkritik och textuella vetenskaper.

Mer information:
Redaktionschef Sakari Katajamäki
FINSKA LITTERATURSÄLLSKAPET
Forskningsavdelningen
Edith – kritiska utgåvor av finsk litteratur
Regeringsgatan 2 B (PB 259)
FI-00171 Helsingfors
Tfn: 0400 908 056
E-post: fornamn.efternamn[at]finlit.fi.