Romernas kulturarv: arkivering, uppskattning och forskning (2016–2018)

Projektet Romernas kulturarv: arkivering, uppskattning och forskning (2016–2018) var ett arkiverings- och forskningsprojekt där man sparade romska muntliga traditioner och folklore i form av intervjuer och fotografier samt personarkiv och romska föreningsarkiv. Arkivet inrättats av Finska Litteratursällskapet (SKS) och Riksarkivet tillsammans med Delegationen för romska ärenden.

Ett varaktigt resultat av projektet är materialsamlingen Arkivet för romerna i Finland – Finitiko kaalengo arkiivos.

Inom projektet skrivde man vetenskapliga artiklar om historien bakom insamlingen av det romska materialet och gör dem lättfattliga bland annat genom tidningsartiklar och blogginlägg.

Den här sidan på romani. Dauva paȟ romani tšimbaha.