Informationspaket

Kalevala-informationspaket

SKS:s informationspaket med hela Kalevala (1849 års utgåva) och information om eposets bakgrund, tillblivelse och inflytande. Informationspaketet finns på finska, svenska, engelska, estniska, franska, holländska, polska, portugisiska, ryska, spanska och tyska.

Andra informationspaket: