Om Finska Litteratursällskapet, SKS

Finska Litteratursällskapet arbetar för en mångsidig finsk kultur och ett mångsidigt finskt kulturarv. Sällskapet bygger sin verksamhet på den nyaste kunskapen och förståelsen om kulturens rötter.

SKS

  • är ett vetenskapligt sällskap och en allmännyttig förening som grundades 1831
  • är Finlands största utgivare av vetenskaplig litteratur och facklitteratur inom humaniora
  • samlar och förvarar finsk kultur och finskt kulturarv
  • bedriver vetenskaplig forskning
  • stöder export av inhemsk litteratur
  • sprider information om muntlig och skriftlig finsk kultur.

Det var på SKS som den finskspråkiga muntliga kulturen bearbetades till ett skriftspråk och finskan utvecklades till ett kulturspråk.

Finskans ord för litteratur, kirjallisuus, skapades 1831 för Finska Litteratursällskapets namn: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Ansök om medlemskap i SKS genom att fylla i formuläret här nedan. Styrelsen behandlar din ansökan.
Finska Litteratursällskapet ser Finlands självständighets jubileumsår 2017 ur ett långt perspektiv:

Ajankohtaista