Hitta på webben

Epos, biografier, böcker och författare, översättningar, gamla och nyare dikter, jul, midsommar... Bekanta dig med SKS:s material på webben!

SKS tillhandahåller material om Finlands kultur och kulturarv, även i digital form. Av materialet framställer vi t.ex. informationspaket och databaser på webben. Dessutom producerar våra arkiv och bibliotek innehåll till många minnesorganisationers tjänster, bl.a. Helka och Finna.

Ajankohtaista