Forskning

Finska litteratursällskapet bidrar till den finländska kulturen och understöder i synnerhet tvärvetenskapliga forskningsprojekt som fokuserar på traditionsforskning, litteratur och det finska språket.
I den mångvetenskapliga forskarkåren vid SKS:s forskningsavdelning i Riddarhuset arbetar folkminnes-
The Tartu Residence (in Southern Estonia) is primarily intended for scholars in the humanities and s

Ajankohtaista