Runeberg-aiheisia kirjoja

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura julkaisee Runeberg-aiheisia kirjoja vuonna 2004:

Teivas Oksala

J. L. Runebergin Kreikka ja Rooma
Tutkielmia Runebergin suhteesta antiikkiin ja klassiseen perintöön

Johan Ludvig Runeberg (1804-1877) kohosi jo elinaikanaan Suomen kansallisrunoilijaksi ja eurooppalaiseksi klassikoksi. Runebergin eurooppalaisuuden pohja on Kreikan ja Rooman kulttuurissa, jonka perintöä hän antiikintutkimuksen ammattilaisena käyttää runoudessaan nerokkaasti. Homeros, Sofokles, Caesar, Vergilius ja Horatius olivat Runebergille sivuuttamattomia auktoreita.

Teivas Oksalan juhlavuoden teos tulkitsee Runebergin runoutta Euroopan antiikkiin palautuvan tradition puitteissa ja näyttää monet tutut runot uudessa valossa.

SKST 944
187 s. Nid.
86
ISBN 951-746-541-6
29 e

Raija Majamaa - Marjut Paulaharju

J. L. Runeberg

Suomen runoilija

Monipuolinen ja -käyttöinen teos tuo uuden, tuoreen näkökulman Runebergin henkilöhistoriaan. Kirja on suunnattu sekä suomenkielisen peruskoulun 9. luokkalaisille että aikuisille. Teos esittelee kansallisrunoilijamme yleistajuisesti ja käsittelee laajemminkin Runebergin aikakautta, kulttuuriympäristöä, Suomen sotaa ja sen vaikutusta suomalaisiin. Kirja huomioi myös maahanmuuttajat ja heidän kulttuuritaustansa.

SKST 969
163 s. Nid.
ISBN 951-746-585-8
27 e

J. L. Runeberg

Hanna

J. L. Runebergin 1836 ilmestynyt runoelma Paavo Cajanderin suomennoksena vuodelta 1880. Esipuheen on kirjoittanut H. K. Riikonen, ja niteeseen sisältyy myös valikoima aikalaisarvosteluja.

Suomalaisen kirjallisuuden klassikoita
73 s. Nid.
84.2
ISBN 951-746-583-1
7,25 e

Agneta Rahikainen

Johan Ludvig ja Fredrika Runeberg
Kuvaelämäkerta
Suomentanut Oili Suominen

Teos kuvaa sekä Johan Ludvig että Fredrika Runebergin elämää ja kirjailijantyötä lapsuudesta kuolemaan saakka. Avioparin kautta piirtyy rikas kuva koko Suomen 1800-luvun kirjallisesta elämästä ja kulttuurista. Runsas, osin ennen julkaisematon kuvitus. Svenska litteratursällskapet i Finland julkaisi teoksen ruotsiksi 2003. Agneta Rahikainen sai teoksestaan Tiedojulkistamisen valtionpalkinnon 2004.

SKST 998
205 s. Sid.
99.1
ISBN 951-746-623-4
48 e