Opiskelijalaulut mukautuvat jokaiseen tarpeeseen

Opiskelijat laulavat!
19.9.2017 - 14:45
Opiskelijat sanoittavat ja säveltävät lauluja uudelleen omalle yhteisölle sopiviksi. SKS, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historian ystävät keräsivät muistoja opiskelijoiden laulukulttuurista.

Muistitietokeruu Opiskelijat laulavat! tuotti aineistoa yhteensä 31 vastaajalta: 86 sivua muistoja, 16 laulukirjaa ja yhden nauhoitetun haastattelun. Ajallisesti laulumuistot sijoittuvat 1960-luvun maanviljelyskoulusta tämän päivän yliopistomaailmaan ja sen järjestöihin. Vastaajia oli ympäri Suomen, suurin osa Helsingistä. Vastauksia tuli sekä suomeksi että ruotsiksi.

Opiskelijalaulukulttuuri tarkoitti kullekin muistelijalle hieman eri asioita. Toiset kertoivat tarinoita rakkaudesta, toiset huhuja kirjaroviosta. Yhdistävänä teemana vastauksista on luettavissa laulujen muokkaaminen kulloiseenkin tarpeeseen. Tuttuun säveleen on tehty uudet sanat oman yhteisön käyttöön. Esimerkiksi roolipelaajat laulavat harrastukseensa liittyvistä teemoista, kun taas historian opiskelijat menneistä tapahtumista tai henkilöistä. Laulukirjojen nuotittomuus ja säestyksen puuttuminen ovat mahdollistaneet myös sävellysten mukautumisen. Vertailukohtia voi hakea esimerkiksi kansanlauluista ja virsistä. Ehkä yllättäen, opiskelijalaulut ovat päätyneet myös toisenlaiseen käyttöön, kuten lasten nukutuslauluiksi.

Myös opiskelijoiden käyttämät laulukirjat ovat muuttuneet vuosien varrella. Maakunta-, juoma ja kansalaulujen rinnalle on poimittu populaarikulttuurin kappaleita. Toisaalta laulukirjoissa jopa mainokset on saatettu tehdä laulun muotoon. Vaikka lauluja on uudelleensanoitettu kautta vuosikymmenten, varsinaiset sanoittajat ovat usein jääneet anonyymeiksi tai unohtuneet ajan myötä.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historian ystävät järjestivät Opiskelijat laulavat! -keruun 15.3.–30.6.2016. Kaikkien vastaajien kesken on arvottu kirjapalkintoja. Aineisto on SKS:n arkistossa tutkijoiden käytettävissä käyttösääntöjen mukaisesti.

Kiitämme lämpimästi kaikkia keruuseen osallistuneita!

Lisätietoja: SKS:n arkisto, 0201 131 240, arkisto@finlit.fi