Uutuuskirjassa kirjallisuuden ja musiikin tutkijat kohtaavat

Kirjallisuuden ja musiikin leikkauspintoja
20.12.2018 - 08:30
Kirjallisuuden ja musiikin leikkauspintoja kuvaa ilmiöitä, jotka sijoittuvat kirjallisuuden ja musiikin rajamaastoon. Tällaisena teos on ensimmäinen Suomessa.

Millainen merkitys musiikilla on Sherlock Holmes -dekkareissa tai Toni Morrisonin romaanissa Jazz? Miten äänteet kommunikoivat suomalaisessa nykyrunoudessa? Entä miten musiikki ja kirjallisuus kohtaavat elokuvassa, räpissä tai joiussa?

Kirjallisuuden ja musiikin leikkauspintoja -teos käsittelee musiikinomaisia aineksia kaunokirjallisuudessa sekä kirjallisuudelle ominaisia rakentumistapoja musiikissa. Teoksen artikkelit osoittavat, miten moninaisilla tavoilla kirjallisuus ja musiikki kohtaavat. Romaani voi käsitellä teemoja musiikin tapaan ja sen rakenne juontua jazzista, bluesista tai fuugasta. Musiikki voi soida myös romaanin tarinamaailmassa sekä ilmaista hahmojen ja tapahtumien luonteita. Musiikin muodot taas voivat vertautua kirjallisuuden kerronnallisiin rakenteisiin ja kirjalliset viitteet vaikuttaa sävelteoksen tulkintaan.

Kirjoittajien lähtökohtana on taiteiden- ja medioidenvälisyyden tarkastelun ohella oivallus siitä, että kirjallisuus ja musiikki ovat alun perin yhteydessä toisiinsa: molemmat ovat ilmaisumuotoja, joissa äänteellisyys ja ajallisuus luovat merkityksiä.

Artikkelikokoelman kirjoittajat ovat dosentti Siru Kainulainen (Turun yliopisto), professori emerita Liisa Steinby (Turun yliopisto), dosentti Susanna Välimäki (Turun yliopisto), FM Matti Ahvenus (Turun yliopisto), dosentti Yrjö Heinonen (Turun yliopisto), tutkijatohtori Lotta Kähkönen (Turun yliopisto), tutkija Krzysztof Majer (Łódźin yliopisto), dosentti Viola Parente-Čapková (Turun yliopisto), FM Inka Rautakallio (Turun yliopisto), professori John Richardson (Turun yliopisto), professori Lea Rojola (Turun yliopisto) ja MuT, FM Laura Wahlfors (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia).

Kirjallisuuden ja musiikin leikkauspintoja
Toim. Siru Kainulainen, Liisa Steinby ja Susanna Välimäki
ISBN 978-951-858-013-6
SKS 2018
Sisällys