Putkialan perinteen kilpakeräys 1979

Kansanrunousarkiston, Suomen Rakennustyöläisten liiton ja Huber Oy:n yhteistyönä järjestetty kilpakeruu tuotti kuvauksia entisten ja nykyisten putkimiesten elämästä ja erilaisista hekilötyypeistä, tietoja vanhoista työmemnetelmistä ja -välineistä, selvitystä järjestötoiminnan vaiheista sekä ammattiin liittyviä kaskuja ja tarinoita.

Aineistosta on teemahakemisto. Teemat on numeroitu 1-22. Kortissa on vastaajan nimi ja viite sidokseen.

1. Putkimies lähikuvassa - omaelämäkertaa
2. Työmenetelmiä, -välineitä ja -tarvikkeita - putkialan kehityksestä
3. Ensimmäiset WC:t, pesu- ja kylpykalusteet - tottumattomat käyttäjät
4. Höyrylämmitys ja vesilämmitys
5. Putkialan koulutus ennen ja nyt
6. Putkialan suunnittelutyöt ennen ja nyt
7. Palkkaus ja urakkatyöt ennen ja nyt
8. Työllisyys ennen ja nyt, putkialan liikkeet
9. Työturvallisuus ennen ja nyt, sosiaalitilat
10. Lakkoaikojen tapahtumia
11. Sota- ja pula-ajan putkityöt - korvikeaineet
12. Viat ja korjaukset - katastrofitilanteita ja pikku kommelluksia
13. Erikoisia henkilötyyppejä työtovereista asiakkaisiin
14. Ammattinimikkeitä etumiehistä aputyövoimaan
15. Vanhaa ja uutta ammattisanastoa
16. Harrastukset kahvi- ja ruokatunneilla ja työajan jälkeen, narraamiset ja muu pilanteko, pelit, urheilusaavutukset
17. Kaskut, vitsit ja jutut, huhut ja tarinat, enteet ja uskomukset, liikanimet ja sutkautukset, laulut ja kronikat yms. suullinen perinne ja putkialan huvipuoli
18. Työmaajuhlat - harjakaiset, savujaiset, paineviinat ym.
19. Järjestäytyminen ja järjestötoiminta
20. Asiakirjat, lehtileikkeet, painotuotteet
21. Piirrokset
22. Varia