Eija Stark SKS:n arkistoon kehittämispäälliköksi

Eija Stark. Kuva: Gary Wornell, SKS 2019
12.10.2021 - 14:45
Helsingin yliopiston folkloristiikan dosentti Eija Stark on valittu SKS:n arkiston kehittämispäälliköksi.

Kehittämispäällikön vastuulla on SKS:n arkiston aineistojen hallinta, erityisesti digitaalisen tiedon- ja aineistonhallinnan kehittäminen ja kokonaisarkkitehtuuri.

Tutkijana Eija Starkin erikoisalaa ovat kulttuuriperinteiden yhteiskuntahistorialliset kytkökset Suomessa, kansallisten tieteiden oppihistoria (erit. folkloristiikka ja etnologia) sekä sananlaskut ja kertomusperinne. Hän on väitellyt vuonna 2011 aiheenaan suomalainen köyhyyden kulttuuri.

Eija Stark on aikaisemmin toiminut projektitutkijana SKS:n lisäksi mm. Svenska litteratursällskapetissa ja Åbo Akademissa. Hän aloittaa SKS:n palveluksessa 1.11.2021.