Vantaalainen elämä

Kuva: Anni Haaparanta / Vantaan kaupunki
Kuva: Anni Haaparanta / Vantaan kaupunki
Muistitietokeruu 10.1.–15.6.2022

Oletko asunut tai asutko Vantaalla, tai oletko muuttamassa kaupunkiin? Kerro elämästäsi Vantaalla osallistumalla keruuseen!

Vuonna 2024 Vantaan kaupunki täyttää 50 vuotta. Vantaa50-historiahanke kokoaa yhteen vantaalaisten muistoja kotiseudustaan ja elämästään kaupungissa sekä laajemminkin vantaalaisuudesta. Nyt keräämme omaelämäkerrallisia kirjoituksia suomalaisesta jokapäiväisestä elämästä. Vastauksesi voi koskea mitä tahansa elämäsi vuosikymmeniä tai nykyhetkeä.

Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä:

 • Kerro nykyisestä elämäntilanteestasi ja henkilöhistoriastasi: kuka olet, mistä tulet?
 • Mikä on suhteesi Vantaaseen? Onko se paikka, jossa haluat olla tai johon haluat muuttaa, vai paikka, josta haluat pois – ja miksi? Mitä ajatuksia ja tunteita Vantaa sinussa herättää?
 • Mikä kaupunginosa on sinulle Vantaalla tärkein ja miksi? Mitä muistoja siihen liittyy?
 • Mitä palveluita käytät? Mitkä rakennukset tai paikat Vantaalla ovat sinulle tärkeitä?
 • Mitä sinulle tarkoittaa olla vantaalainen?
 • Kerro asumisesta, kodista ja perheestä, harrastuksista, työstä ja liikkumisesta, loma-ajoista ja perhejuhlista. Millaista elämäsi on? Oletko onnellinen?
 • Mitkä ovat olleet elämäsi tärkeimmät tapahtumat – mullistukset niin hyvässä kuin pahassa? Minkä asioiden koet vaikuttaneen eniten siihen, millainen olet?
 • Kerro muita muistoja Vantaasta.

Keruun aineistoa käytetään nimettömästi materiaalina Vantaa50-historiahankkeessa, jossa tutkitaan kaupungin viimeisten vuosikymmenten historiaa. Vantaan historiasta julkaistaan juhlakirja vuonna 2024.

Keruun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Vantaan kaupunginmuseo. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon ja Tietoarkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista syksyllä 2022 ja arvomme kaikkien vastaajien kesken kirjapalkintoja.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240, keruu@finlit.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös valokuvia, äänitteitä, videoita, aikaisemmin tehtyjä muistelutekstejä ja haastatteluita. Lähetä vain sellaista aineistoa, jonka lähettämiseen sinulla on oikeus ja/tai lupa. Kysymme sinulta luvan aineiston arkistointiin SKS:n arkistoon sekä aineiston käyttöön arkiston sääntöjen mukaisesti. Kysymme myös luvan aineiston luovuttamiseen Tietoarkistoon käsiteltäväksi ja luovutettavaksi tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Tutustu SKS:n arkiston luovutusohjeisiin ja käyttösääntöön.

Lähetä kirjoituksesi 15.6.2022 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki
  • merkitse kuoreen tunnus ”Vantaalainen elämä”
  • liitä mukaan lupa lähettämäsi aineiston arkistoimiseen SKS:n arkistoon nimellä tai nimimerkillä sekä yhteys- ja taustatiedot – voit käyttää liitteenä olevaa lomaketta.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.
TAUSTATIEDOT
Taustatietosi ovat tärkeitä aineistojen käytölle. Tällä lomakkeella antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi.
VASTAUSTEN ARKISTOINTI JA KÄYTTÖ
SKS:n tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja SKS:n arkiston kulloinkin voimassaolevan käyttösäännön mukaisesti. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sivuiltamme.
Lisätietoja aineistojen käytöstä.

Mikäli sinulla on kysyttää henkilötietojen käsittelystä ja aineistojen käytöstä, voit olla myös yhteydessä SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteisiin.

LUPA AINEISTON ARKISTOINTIIN JA KÄYTTÖÖN
YHTEYSTIEDOT
Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Kysymme yhteystietoja, koska arvomme vastaajien kesken kirjapalkintoja. Tämän lisäksi käsittelemme vastaajien yhteystietoja myöhempiä, esimerkiksi mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten, sillä aineiston julkaiseminen tai käyttö esityksissä on mahdollista vain tekijän luvalla. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimimerkillä, poistamme yhteystietosi palkinnon arvonnan jälkeen. Tämän jälkeen aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.