Muistitietotutkijoiden verkosto - FOHN – historia

FOHN-tutkimusverkoston historia

Toimittuaan lähes kaksi vuosikymmentä suomalaisten muistitietotutkijoiden epämuodollisena verkostona,  FOHN rekisteröityi yleishyödylliseksi yhdistykseksi vuonna 2020.

Tässä linkki FOHNin englanninkieliseen historiikkiin.