Kati Mikkola

Kati Mikkola. Kuva: Gary Wornell
Viestintäjohtaja, dosentti

Curriculum vitae

Sähköposti: kati.mikkola[at]finlit.fi
Puhelin: +358 (0)50 5987 501

Erikoisalueet:

 • arkistojen kokoelmapolitiikka ja itseoppineet kansanperinteen kerääjät
 • nationalismi ja kansakunnan rakentaminen
 • maallistuminen ja uskonnollisuuden muutos
 • modernisaatio ja uutuuksien vastustus 1800-luvun Suomessa

Kati Mikkola työskentelee Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa viestintäjohtajana. Hän johtaa SKS:n pääsihteerin alaisuudessa seuran ulkoista ja sisäistä viestintää ja vastaa muun muassa tiedeviestinnästä, yleisötyöstä, sidosryhmätoiminnasta ja oppilaitosyhteistyöstä.

Mikkola on Helsingin yliopiston folkloristiikan dosentti ja Ylioppilastutkintolautakunnan jäsen. Hän on väitellyt filosofian tohtoriksi Turun yliopistossa vuonna 2009 uskontotieteen alaan kuuluvalla väitöskirjallaan.  Mikkola on toiminut tutkimustehtävissä Turun ja Helsingin yliopistoissa ja SKS:n tutkimusosastolla sekä luottamustehtävissä monissa kulttuuri-, tutkimus- ja kasvatusalan järjestöissä.  Urallaan hän on toiminut myös lukion uskonnon, elämänkatsomustiedon, filosofian ja psykologian opettajana ja on ollut laatimassa useita oppikirjasarjoja ja oppimateriaaleja. Vuosina 2019–2021 hän työskenteli opetusneuvoksen virassa Opetushallituksessa vastuualueenaan erityisesti uskonnon ja psykologian oppiaineiden kehittäminen ja opetussuunnitelmatyö sekä lukion laaja-alainen osaaminen.

Tutkimuksissaan Mikkola on tarkastellut suomalaista kansakunnan rakentamisen projektia sekä eliitin että kansan näkökulmista. Hän on tutkinut muun muassa Zacharias Topeliuksen tuotantoa, maallistumista ja uskonnollisuuden muutosprosesseja sekä etnisten ja kielellisten vähemmistöjen rooleja suomalaisen kansanperinteen kategoriassa. Mikkolan uskontotieteen väitöskirja Tulevaisuutta vastaan. Uutuuksien vastustus, kansantiedon keruu ja kansakunnan rakentaminen. (2009) käsitteli uutuuksien vastustusta 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa. Mikkola on tutkinut myös SKS:n historiaa ja toimintaa, kuten 1800–1900-lukujen itseoppineita kansanperinteen kerääjiä, etnisten ja kielellisten vähemmistöjen rooleja seuran arkistopolitiikassa sekä seuran kouluyhteistyön muotoja eri aikoina.

Keskeisiä julkaisuja:

 • Vähemmistöjen roolit muuttuvassa arkistopolitiikassa – Perinnekokoelmien etnisiä ja kielellisiä rajanvetoja Suomessa ja Virossa – Arkistot ja kulttuuriperintö (toim. Outi Hupaniittu ja Ulla-Maija Peltonen). Tietolipas 268. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2021. s. 166–210.
 • Minority Cultures and the Making of Cultural Heritage Archives in Finland (Pia Olssonin ja Eija Starkin kanssa). – Ethnologia Europaea 49:1, 2019. p. 58–73.
 • Uskonnolliset, yhteiskunnalliset ja moraaliset uhkakuvat. Säädynmukaisen pukeutumisen murtuminen 1800- ja 1900-luvun taitteen Suomessa. – Säädyllistä ja säädytöntä. Pukeutumisen historiaa renessanssista 2000-luvulle (toim. Anna Niiranen ja Arja Turunen). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2019. s. 147–178.
 • Suullisen perinteen pelastajista kulttuuriperinnön tuottajiksi ja tulkitsijoiksi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkiston kouluyhteistyö 1800-luvulta tähän päivään. – J@rgonia 17, (33). Helan tutkijat ry. 2019. s. 36–64.
 • Kenen perinnettä? Romani-informantit Suomen Kansan Vanhat Runot -aineistoissa (Risto Blomsterin kanssa). – Etnomusikologian vuosikirja 28 (toim. Meri Kytö, Kim Ramstedt & Heidi Haapoja-Mäkelä). Suomen Etnomusikologinen Seura SES. s. 1–40. 2017.
 • Inclusion and Exclusion of Roma in the Category of Finnish Folklore – The Collections of the Finnish Literature Society from the 1800s to the 2000s (Risto Blomsterin kanssa). – Journal of Finnish Studies 18(1), 2014. p. 11–45.
 • Kansanrunouden kokoelmat. Kerääjinä kuuliaisia avustajia ja visionäärejä. – Kynällä kyntäjät. Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa (toim. Lea Laitinen & Kati Mikkola). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2013. s. 413––463.
 • Väitöskirja: Tulevaisuutta vastaan. Uutuuksien vastustus, kansantiedon keruu ja kansakunnan rakentaminen. Helsinki: SKS 2009. 423 s.
 • Maamme kirja Kalevalan tulkitsijana. – Kalevalan kulttuurihistoria (toim. Ulla Piela, Seppo Knuuttila, Pekka Laaksonen). Helsinki: SKS 2008. s. 170––189.
 • Suomen kehkeytyminen omaksi itsekseen. Herder ja Topeliuksen Maamme kirja. – Herder, Suomi, Eurooppa. Toim. Kari Immonen ja Sakari Ollitervo. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2006. s. 414–444.

  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6030-8686