Ilona Pikkanen

Ilona Pikkanen. Kuva: Gary Wornell

Tutkimuspäällikkö, dosentti

Curriculum vitae (including publications) (in English)

Sähköposti: ilona.pikkanen[at]finlit.fi
Puhelin: +358 (0)40 7618614

Erikoisalueet:

 • historiakulttuuri ja kulttuurinen muisti pitkällä 1800-luvulla
 • historiankirjoituksen historia
 • 1800-luvun teatterihistoria, kansakuntaisuuden tutkimus
 • digitaaliset ihmistieteet

Ilona Pikkanen työskentelee SKS:n tutkimusosastolla tutkimuspäällikkönä. Tällä hetkellä Pikkanen tutkii esimoderneja kansannousuja 1800- ja 1900-lukujen kulttuurisessa muistissa ja johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa konsortiota, joka tutkii 1800-luvun kirjekokoelmien metadataa yhteistyössä Aalto yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Hän toimii historiankirjoituksen historian ja historiakulttuurin dosenttina Oulun yliopistossa.

Keskeiset julkaisut:

 • Kerrontateoreettiset lähestymistavat historiantutkimuksessa. Sanat siltana menneeseen. Kielelliset lähestymistavat historiantutkimuksessa. Toim. Pasi Ihalainen & Heli Valtonen. Helsinki: Gaudeamus, 2022, 142-164.
 • Tuominen, Jouni; Koho, Mikko; Pikkanen, Ilona; Drobac, Senka; Enqvist, Johanna; Hyvönen, Eero; La Mela, Matti; Leskinen, Petri; Paloposki, Hanna-Leena; Rantala, Heikki: Constellations of Correspondence: a Linked Data Service and Portal for Studying Large and Small Networks of Epistolary Exchange in the Grand Duchy of Finland. DHNB Conference Proceedings, short paper (published 2022).
 • 1590-luvun aateli suomalaisten ja ruotsalaisten historioitsijoiden silmin 1900-luvun alkupuolella. Historiallinen Aikakauskirja 2/2020, 166–177.
 • The Metrics and Poetics of Historical Drama: the Dramatis Personae of a Premodern Revolt in the Early Nineteenth-Century Finland. Orbis Litterarum. Volume 74, Issue 5. October 2019, 311–339. https://doi.org/10.1111/oli.12238
 • The Emergence of a Story Space: The Image of the Club War (1596–97) in Swedish and Finnish Historiography, 1620–1860. Scandinavian Journal of History, 2018, Vol. 43, No. 4, 515-538.
 • Theatrical Societies: Finland. Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, ed. Joep Leerssen, 2017 (electronic version; Amsterdam: Study Platform on Interlocking Nationalisms, www.romanticnationalism.net
 • Linda Kaljundi, Eneken Laanes, Ilona Pikkanen (eds.): Novels, Histories, Novel Nations: Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia. Studia Fennica Historica 19. Helsinki: Finnish Literature Society, 2015. (345 pp.)
 • Theatre Histories and the Construction of National Identity. Cases Norway and Finland. Nationalizing the Past. Historians as Nation-Builders in Modern Europe. Eds. Stefan Berger and Chris Lorenz. Palgrave Macmillan 2010, p. 209–232.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9435-7163