Ilona Pikkanen

Ilona Pikkanen. Kuva: Gary Wornell

Tutkimuspäällikkö, dosentti

Curriculum vitae (including publications) (in English)

Sähköposti: ilona.pikkanen[at]finlit.fi
Puhelin: +358 (0)40 7618614

Erikoisalueet:

 • historiakulttuuri ja kulttuurinen muisti pitkällä 1800-luvulla
 • historiankirjoituksen historia
 • 1800-luvun teatterihistoria, kansakuntaisuuden tutkimus
 • digitaaliset ihmistieteet

Ilona Pikkanen työskentelee SKS:n tutkimusosastolla tutkimuspäällikkönä. Tällä hetkellä Pikkanen tutkii esimoderneja kansannousuja 1800- ja 1900-lukujen kulttuurisessa muistissa ja johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa konsortiota, joka tutkii 1800-luvun kirjekokoelmien metadataa yhteistyössä Aalto yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Hän toimii historiankirjoituksen historian ja historiakulttuurin dosenttina Oulun yliopistossa.

Keskeiset julkaisut:

 • Kerrontateoreettiset lähestymistavat historiantutkimuksessa. Sanat siltana menneeseen. Kielelliset lähestymistavat historiantutkimuksessa. Toim. Pasi Ihalainen & Heli Valtonen. Helsinki: Gaudeamus, 2022, 142-164.
 • Tuominen, Jouni; Koho, Mikko; Pikkanen, Ilona; Drobac, Senka; Enqvist, Johanna; Hyvönen, Eero; La Mela, Matti; Leskinen, Petri; Paloposki, Hanna-Leena; Rantala, Heikki: Constellations of Correspondence: a Linked Data Service and Portal for Studying Large and Small Networks of Epistolary Exchange in the Grand Duchy of Finland. Proceedings of the 6th Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Conference (DHNB 2022) Uppsala, Sweden, March 15-18, 2022. Eds. Karl Berglund, Matti La Mela, Inge Zwart, 415-423.
 • 1590-luvun aateli suomalaisten ja ruotsalaisten historioitsijoiden silmin 1900-luvun alkupuolella. Historiallinen Aikakauskirja 2/2020, 166–177.
 • The Metrics and Poetics of Historical Drama: the Dramatis Personae of a Premodern Revolt in the Early Nineteenth-Century Finland. Orbis Litterarum. Volume 74, Issue 5. October 2019, 311–339. https://doi.org/10.1111/oli.12238
 • The Emergence of a Story Space: The Image of the Club War (1596–97) in Swedish and Finnish Historiography, 1620–1860. Scandinavian Journal of History, 2018, Vol. 43, No. 4, 515-538.
 • Theatrical Societies: Finland. Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, ed. Joep Leerssen, 2017 (electronic version; Amsterdam: Study Platform on Interlocking Nationalisms, www.romanticnationalism.net
 • Linda Kaljundi, Eneken Laanes, Ilona Pikkanen (eds.): Novels, Histories, Novel Nations: Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia. Studia Fennica Historica 19. Helsinki: Finnish Literature Society, 2015. (345 pp.)
 • Theatre Histories and the Construction of National Identity. Cases Norway and Finland. Nationalizing the Past. Historians as Nation-Builders in Modern Europe. Eds. Stefan Berger and Chris Lorenz. Palgrave Macmillan 2010, p. 209–232.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9435-7163