Codices Fennici

Codices Fennici. Suomen keskiajan ja 1500-luvun
käsikirjoitusten tutkimus ja digitointihanke

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Codices fennici - Suomen keskiajan ja 1500-luvun käsikirjoitusten tutkimus- ja digitointihanke kartoittaa ja luetteloi ensimmäistä kertaa kaikki suomalaiset ja Suomeen liittyvät 1600-lukua edeltävät koodeksit modernin käsikirjoitustutkimuksen menetelmin ja luo samalla yhteisen kansallisen normiston käsikirjoitusten kuvailulle ja kodikologiselle tutkimukselle. Tämän lisäksi nämä käsikirjoitukset pyritään digitoimaan ja julkaisemaan kuvailutietoineen kaikille avoimessa virtuaalisessa kirjastossa.

Tällä Arkistolaitoksen Lisätietoja verkossa -seminaarissa 8.11. taltioidulla videolla tutkijakoordinaattori Jesse Keskiaho kertoo hankkeesta.

Toiminta

Suomessa on säilynyt varsin runsaasti keskiaikaisia kirjallisia lähteitä. Kokonaisina säilyvien käsikirjoitusten joukossa on maallisten ja kirkollisten asiakirjojen kopiokirjoja, aateliskartanoiden tilejä, liturgista materiaalia sekä uskonnollisia tekstejä kuten saarnoja ja pyhimystarinoita. 1500-luvulta säilyy myös lakeja ja historiankirjoitusta, suomeksi käännettyjä katkelmia raamatusta ja jopa reformaatioajan Hämeenlinnassa kirjoitettu katolilaisuutta puolustava postilla. Varhaiset käsikirjoitukset kertovat niin monikielisestä tekstituotannosta Suomen alueella kuin yhteyksistä muualle Eurooppaan. Ne ovat se pohja, jolta suomalainen kirjallinen kulttuuri ja suomen kieli ovat kehittyneet.

Hankkeen tuloksena on syntynyt kartoitus vuotta 1600 vanhemmista Suomessa kopioiduista tai käytetyistä käsikirjoituksista. Se kaipaa vielä muutamien yksityiskohtien osalta täydennystä, ja nyt julkaistuun versioon pyydetäänkin lähettämään korjauksia ja kommentteja hankkeen tutkijakoordinaattorille.

Hankkeen tuottamia luettelotietoja tullaan niiden valmistuessa julkaisemaan tällä sivulla ennen virtuaalisen kirjaston valmistumista.

Ensimmäisiä versioita valmiista kuvailuista (englanniksi) / Provisional descriptions:

Tutkijakoordinaattori Ville Walta (ville.walta[at]finlit.fi) toivottaa kommentit tervetulleiksi.
Comments are welcome and can be sent to the project co-ordinator, Ville Walta (ville.walta[at]finlit.fi).

Codices Fennici järjesti lokakuussa 2013 kurssin käsikirjoitusten kuvailusta Kansalliskirjastossa Helsingissä. Voit lukea FT Meri Heinosen terveiset sieltä.

Yhteistyötahot

Codices fennici toimii luonnollisesti yhteistyössä kaikkien niiden organisaatioiden kanssa, joiden hallussa on keskiaikaisia ja 1500-luvun käsikirjoituksia. Näitä tahoja ovat Suomessa ennen kaikkea Kansallisarkisto ja Kansalliskirjasto, mutta myös paikalliset seurakunnat ja esimerkiksi Åbo Akademin kirjasto. Pohjoismaisessa yhteistyössä tärkeimpiä kumppaneita ovat Ruotsin Riksarkivet, Kungliga Biblioteket sekä Uppsala Universitetsbibliotek. Muita tutkimusyhteistyökumppaneita ovat: