Nordic Centre for Medieval Studies

Nordic Centre for Medieval Studies, NCMS
Centre of Excellence (2005–2011)

Pohjoismaisen keskiajan tutkimuksen keskuksen ( NCMS) tutkimushankkeessa The Nordic Countries and the Medieval Expansion of Europe: New Interpretations of a Common Past (Pohjoismaat ja keskiajan Euroopan laajeneminen: uusia tulkintoja yhteisestä menneisyydestä) tarkastellaan keskiajan läntisen kristikunnan laajenemista Pohjoismaihin ja Viroon sekä laajenemisen yhteiskunnallisia seuraamuksia keskittyen

  • kirkolliseen ja uskonnolliseen kulttuuriin
  • suullisen ja kirjallisen kulttuurin suhteeseen
  • hallinnollisiin tekniikoihin ja lakiin
  • kirkolliseen oppineisuuteen
  • kirjoituksen ja latinan kielen ilmaantumiseen
  • kirjallistumiseen, yhteiskunnalliseen muutokseen ja eliitin rakentumiseen.

 

Keskeinen tavoite on ylittää pohjoismaisen keskiajan tutkimuksen kansalliset jakolinjat ja kehittää yhteisyössä eri maiden tutkimusperinteitä. Pohjoismaita verrataan keskenään ja ne asetetaan eurooppalaiseen yhteyteensä. Hanke jakautuu kolmeen osaan: valtioon, uskontoon ja kulttuuriin. SKS on mukana hankkeen kultturiryhmässä.

Kulttuuriryhmä keskittyy suullisen ja kirjallisen kulttuurin vuorovaikutukseen ja menneisyyden rakentamiseen seuraavien kysymysten kautta

  • kirjojen, kirjureiden, kirjoitustapojen ja tekstuaalisten perinteiden reitit varhaisessa pohjoismaisessa kirjoituskulttuurissa
  • latinan ja kansankielten vuorovaikutus
  • kristinuskon oikeuttamisprosessit, hallinnolliset ja oikeudelliset rakenteet, kirjallistuneen sekulaaripapiston ja suullisen perinteen taitajien vuorovaikutus
  • kristillisen ja pakanallisen rakentaminen keskiajan kansan- ja latinankielisessä runoudessa, hagiografiassa ja historiankirjoituksessa.

 

Organisaatio

Tutkimusryhmä (kulttuuriryhmä)
Johtajat:
Tuomas M. S. Lehtonen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Lars Boje Mortensen, Syddansk universitet, Odense
Ryhmän jäsenet:
Pertti Anttonen, Helsingin yliopisto
Veikko Anttonen, Turun yliopisto
Aidan Conti, CMS, Bergen
Lauri Harvilahti, SKS
Tuomas Heikkilä, Helsingin yliopisto
Henrik Janson, Göteborgs universitet
Irma-Riitta Järvinen, SKS
Linda Kaljundi, Helsingin yliopisto
Else Mundal, CMS, Bergen
Slavica Rankovic, CMS, Bergen
Ingmar Söhrman, Göteborgs universitet
Leif Söndergaard, Syddansk universitet, Odense
Senni Timonen, SKS
Auslaug Åmmundsen, CMS, Bergen

Tutkimushankkeesta vastaa Pohjoismainen keskiajan tutkimuksen keskus (Nordic Centre for Medieval Studies, NCMS), johon kuuluu keskiajantutkijoita, historioitsijoita, folkloristeja, saagatutkijoita ja filologeja Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta, Bergenin, Göteborgin, Helsingin, Odensen, Tampereen, Turun yliopistoista. Hanketta johtaa professori Sverre Bagge, Centre for Medieval Studies (CMS), Bergen.

Tieteellinen ohjausryhmä:
Professor Marianna Kalinke, University of Illinois
Professor Patrick J. Geary, UCLA
Professor Hans-Werner Goetz, Universität Hamburg

Rahoitus: Nordforsk 2005-2010

Tiedustelut:
Tuomas M. S. Lehtonen, p. +358 (0)201 131 200, tuomas.lehtonen[at]finlit.fi
Ilona Pikkanen, koordinaattori (kulttuuriryhmä), p. +358 (0)201 131 201, ilona.pikkanen[at]finlit.fi

 

tapahtumakalenteri
toimintakertomukset
julkaisut