Dataskydd

Detta är ett informationsdokument i enlighet med paragraf  10 och 24 i personuppgiftslagen och artikel 12 och 13 i EU:s allmänna dataskyddsförordningom hanteringen av personuppgifter på Finska Litteratursällskapet.

Registeransvariges namn och kontaktuppgifter

Finska Litteratursällskapet, SKS

Postadress: PB 259, 00171 Helsingfors

Telefon: 0201 131 231

E-postadress: sks@finlit.fi

SKS:s webbplats och nättjänster

Finska Litteratursällskapet använder personuppgifter som lagras i nättjänsternas register till att sköta kundrelationer, sköta förtroendeuppdrag, till processer som berör beviljande av stipendier, till publicering av böcker, till hantering av kulturarvsmaterial, till vetenskaplig och historisk forskning, till marknadsföring, till statistik och till produktion och erbjudande av tjänster.

Kakor är små textdokument som till exempel lagras på användarens dator eller mobilapparat i samband med användningen av webbplatsen. På basen av kakor samlar vi in information om användarnas vanor när de använder webbplatsen, till exempel om vilken sida användaren besöker och hur länge han stannar på sidan. Dessutom kan vi använda kakor för att rikta och mäta marknadsföring.

Du kan förhindra användningen av kakor i din webbläsares inställningar, eller avlägsna alla kakor efter din session. Detta kan dock påverka hur webbplatsen fungerar.

Du kan beställa flera nyhetsbrev från Finska Litteratursällskapet. Du kan avlägsna dig från nyhetsbrevets postningslista genom att följa länken i varje nyhetsbrev.

I samband med Finska Litteratursällskapets verksamhet hanteras personuppgifter

Vi hanterar personuppgifter som lagrats i Finska Litteratursällskapets register i föreningens beslutsfattningsprocesser, i skötsel av medlemskap, förtroendeuppdrag och kundrelationer, i processer om beviljande av understöd, i arkivverksamhet, i forskning samt i upprätthållande av översättningsprogram och anställningar, i rekryteringar och i säkerhetsarrangemang för lokalerna.

Vi hanterar personuppgifter på ett sätt som EU:s dataskyddsförordning och övrig lagstiftning förutsätter. I hanteringen av personuppgifter iakttar vi försiktighet och skyddar vederbörligt de uppgifter som hanteras. Vi hanterar uppgifterna konfidentiellt och endast de anställda till vars arbetsbild det hör, hanterar uppgifterna.

Finska Litteratursällskapet överlåter inte uppgifter från registret till utomstående parter. Vi har i avtal slagit fast att våra tjänsteleverantörer som deltar i hanteringen av personuppgifter följer dataskyddslagstiftningen.

Finska Litteratursällskapet hanterar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna sköta om kundrelationen eller till övrigt definierat användningsområde.

Som användare av tjänsten har du rätt att*

  • få tillgång till dina egna personuppgifter
  • korrigera uppgifterna
  • begränsa hanteringen av uppgifterna
  • avlägsna uppgifterna
  • överföra uppgifter från ett system till ett annat
  • göra en överklagan till övervakningsmyndigheten

Gransknings- och avlägsningsanspråk bör du lämna in skriftligt till SKS:s kundbetjäningsställen. Förbered dig på att bevisa din identitet innan begäran handläggs. Som person i vårt register har du även rätt att framföra klagomål till datatillsynsmannen, om du upplever att vi bryter mot dataskyddsförordningen när vi hanterar dina personuppgifter.

Webbplatsen för dataombudsmannens byrå

Du kan avlägsna dig från nyhetsbrevets postningslista genom att följa länken i varje nyhetsbrev.

Integritetsskyddspolicyn finns för påseende i SKS:s  utrymmen.

*Det finns begränsningar för en registrerad persons rättigheter när personuppgifter lagras för arkiv eller forskningsändamål.