Anlita arkivens och bibliotekets tjänster

Biblioteket

Biblioteket ligger på två våningar i SKS:s huvudbyggnad vid Regeringsgatan 1, Helsingfors.
Biblioteket har läsplatser, kunddatorer samt trådlöst nätverk för kundernas egna apparater.

1:a våningen

 • kundtjänst: rådgivning, utlåning och återlämning
 • kopieringsmaskin och webbskrivare
 • handbiblioteket: uppslagsverk, bibliografier, en del av tidningarna
 • öppna samlingen: översättningar av inhemsk litteratur

Bottenvåningen

 • öppna samlingen: huvuddelen av de böcker och tidningar som utlånas
 • nya tidningar
 • utlåningsautomat

Arkivens forskarsalar

Arkivens forskarsalar finns på tre adresser:
litteratur och kulturhistoriskt material, Mariegatan 19 E, Helsingfors
folkminne och samtidskultur, Regeringsgatan 1, Helsingfors
SKS:s arkivets kontor i Joensuu: Yliopistokatu 6, Joensuu

 • rådgivning och hjälp i användning av materialet
 • kundterminaler och mikrofilmsläsare
 • för anteckningar kan du använda egen bärbar dator
 • trådlöst kundnätverk

Det lönar sig att komma överens i förväg om ett besök på något av de tre adresserna. Då har du materialet till ditt förfogande redan vid ditt första besök.