Om du forskar inom humaniora eller samhällsvetenskaper med anknytning till Tartu, eller du är en kulturarbetare på väg dit för att jobba, eller behöver en lugn plats för ditt forskningsarbete, kan du ansöka om en plats i vårt forskarresidens!

Forskarresidenset är en tvårummare i centrala Tartu, nära Eesti Kirjandismuuseum och universitetet. Residenset beviljas för en sökande per gång, men tillfälligt kan 1–4 personer inkvarteras. Det är gratis att bo för den som fått residensplats.

Residensperiodernas längd kan variera från en vecka till en månad. Längre perioder än så kan komma i fråga endast undantagsvis.

Du kan fråga forskningschef Ilona Pikkanen(@finlit.fi) om lediga perioder utanför ansökningstiden.