Arkiv

SKS arkiv är öppet för alla. Arkivets samlingar innehåller material från den finländska traditionen och samtidskulturen, litteraturen och kulturhistorien.

Arkivets uppgift är att:

  • bygga ut folkminnessamlingen, samlingen av muntlig tradition samt litteratursamlingarna och de litteraturhistoriska samlingarna och svara för deras användbarhet
  • delta i gemensamma projekt inom arkivbranschen som syftar till att bl.a. utveckla samlingarnas användbarhet och tillgänglighet
  • ge forskare och allmänheten handledning i användning av samlingarna.

Samlingarna inom litteratur och kulturhistoria

innehåller litteraturrelaterat och kulturhistoriskt material t.ex. författares och litterära aktörers arkiv. I vårt arkiv finns material från Aleksis Kivi till dagens författare. Arkiven kan tillhöra personer och familjer eller olika förbund, och de kan innehålla bl. a. manuskript, brev, dokument, fotografier och ljudinspelningar.

Samlingarna inom folkminne och samtidskultur

har ackumulerats sedan början av 1800-talet, då man började samla muntliga folkdikter. Detta tidiga material skapades när diktsamlare reste runt i olika delar av det område som nu är Finland, Karelen samt Ingermanland. Senare började samlingar aktivt ackumuleras med frågelistor och insamlingar av minnesmaterial. Det nyaste materialet om olika kulturfenomen har kommit till arkivet denna vecka. Samlingarna innehåller material manuskript, fotografier, videon och ljudinspelningar.

Användning av arkivmaterialen

Du får använda materialet i arkivens forskarsalar. Personalen hjälper dig med informationssökning och ger handledning i hur materialet används och i frågor som gäller publicering.

Kontakt oss

SKS Arkivet

Helsingfors

+358 201 131 240