Asiakas istuu lukupaikalla.

Biblioteket har läsplatser, datorer för kundbruk och ett trådlöst kundnätverk.

SKS trådlösa kundnätverk finns tillgängligt i alla biblioteksutrymmen för din egen bärbara enhet. Genom att logga in i kundnätverket kan du även använda bibliotekets licensierade e-material.

På första våningen hittar du

  • nya böcker och tidskrifter
  • dator för att kontrollera materialens beståndsuppgifter från SKS Finna,
  • multifunktionsapparat för att kopiera, skriva ut och skanna,
  • undervisningsutrymme som är tillgängligt som läsesal när det inte är reserverat för ett möte eller annat tillfälle.

På bottenvåningen finns

  • lunga läs- och arbetsplatser
  • kunddatorer.

Bilder: Emma Suominen, Gary Wornell, Vesa Kyllönen.