Vanhaa kirjaa tarkastellaan.

  Bibliotekets specialsamlingar påminner om Finska Litteraturens Sällskapets långa historia.

  En del av specialsamlingarna har bildats för att tjäna sällskapets och bibliotekets grundläggande uppgifter, medan andra har fått bidrag från forskare och andra enskilda personer inom Sällskapet.

  Arkivsamling av SKS publikationer

  I arkivsamlingen av SKS-publikationer finns ett exemplar av varje verk som ges ut av Finska Litteratursällskapet. År 2021 valdes samlingen ut till det nationella registret för UNESCO:s Memory of the World-program.

  Bild: Gary Wornell.

  Kalevalasamlingen

  Bibliotekets Kalevala-samling är en av världens mest kompletta. Den innehåller:

  • finska utgåvor av Kalevala
  • finska förkortningar och anpassningar
  • översättningar och förkortade och anpassade översättningar till ett sextiotal olika språk.

  Forskningslitteraturen om Kalevala placeras i bibliotekets övriga samlingar, särskilt i kulturforskningens och litteraturforskningens samlingar.

  Bild: Emma Suominen.

  Matti Kuusi -samlingen

  Denna omfattande samling av paremiologisk litteratur innehåller finska standardtexter, internationella klassiker och sällsynta verk om ordspråk från olika delar av världen.

  Bild: Emma Suominen.

  Vanha Fennica

  Vanha Fennica (Gamla Fennica), bibliotekets mest betydande specialsamling, innehåller den äldsta finska litteraturen från den svenska tiden (–1809) och tiden före branden i Åbo (1828).

  Bild: Emma Suominen.

  Bilder: Emma Suominen, Gary Wornell.