Kirjaston tiloja.

Bibliotekets kulturforskningssamling är en samling informationsmaterial om vernakulär kultur och kulturella fenomen.

Samlingen i kulturforskning innehåller finsk och internationell litteratur inom kulturforskning, d.v.s.:

 • folkloristik
 • etnologi
 • kulturantropologi
 • religionsvetenskap.

Samlingen innehåller också mångvetenskaplig och tvärvetenskaplig litteratur om kulturarv.

Bibliotekets specialsamlingar och andra samlingar innehåller forsknings- och källitteratur av intresse för kulturstudier

Tillgänglighet och användning av kulturforskningssamlingen

Mer än hälften av samlingen är placerad i de öppna samlingarnas hyllkategorier D-H (böcker) och Di (tidningar). Du kan själv hämta materialet från de öppna samlingarna på bibliotekets bottenvåning.


Utländska böcker fram till utgivningsåret 1969 och utländska tidskrifter fram till utgivningsåret 1999 har placerats i det slutna lagret. Materialet måste beställas för användning i förväg. Läs mer: Reservationer och lagerbeställningar.


Du kan kontrollera titel- och volymspecifik platsinformation hos SKS Finna eller Helka.

Främst finns informationen i bibliotekets samlingskatalog i Helka-databasen och SKS Finna.

Vissa material är dock inte katalogiserade i databasen. Tillgången på material som publicerats före 1990 och som saknas i samlingsdatabasen ska alltid bekräftas av bibliotekspersonalen.

Det mesta av materialet går att låna hem.

Följande material är dock endast tillgängligt i biblioteket:

 • böcker och tidskrifter utgivna före 1900
 • uppslagsverk och bibliografier
 • senaste numret av tidskrifter
 • ömtåliga publikationer etc.
 • licensierat e-material.

Du kan kontrollera titel- och volymspecifik tillgänglighetsinformation i SKS Finna eller Helka.

E-samlingen inkluderar inhemska och utländska

 • öppna vetenskapliga böcker, avhandlingar och vetenskapliga tidskrifter,
 • öppna databaser (söktjänster).
 • licensierade tidningar (finns på SKS:s nätverk) och
 • licensierade databaser (söktjänster) (finns på SKS:s nätverk).

Du kan söka och bläddra i vårt e-material i SKS Finna.

Bläddra bland referenser i SKS Finna

Nyheter, kulturforskning

Näyttöpääte, jossa e-kirjan kansikuva.

Fritt tillgängliga e-böcker, kulturforskning

Fritt tillgängliga e-tidsskrifter, kulturforskning


Föreslå inköp

Saknas publikationen du letar efter i samlingen?

Vi tar gärna emot inköpsförslag på material lämpligt för kulturforskningssamlingen.

Bilder: Emma Suominen, Tytti Rajahonka, Gary Wornell.