På Finska Litteratursällskapets forskningsavdelning finns en bred skara experter som forskar i finska språket, finsk kultur och historia ur ett mångsidigt perspektiv. På avdelningen arbetar både projektforskare och stipendiater. Om du har ett positivt stipendiebeslut för din forskning, kan du söka en arbetsplats vid forskningsavdelningen och ansluta dig till oss!

Vårt stöd till den spännande, tvärvetenskapliga arbetsgemenskapen återspeglas bland annat i avdelningens gemensamma kaffemöten varje vecka samt i regelbundna forskarseminarier, där var och en får diskutera sitt arbete med forskarkollegerna. Vi på forskningsavdelningen njuter dessutom av Riddarhusets historiska miljö samt de omfattande arkiv- och bibliotekssamlingarna från Finska Litteratursällskapet, som ligger rakt mittemot.

Som gästforskare erbjuder SKS dig:

 • basutrustning vid arbetsstället (bord, stol, lampa, hyllplats)
 • ett urval kontorsmaterial och skrivare med nätkontakt
 • ett tvärvetenskapligt, humanistiskt kollektiv
 • möjlighet att delta i forskarseminarier och övriga evenemang som riktar sig till forskare,
 • administrativa tjänster (t.ex. hjälp med att utarbeta ansökningsbudgetar)
 • tjänster från SKS arkiv och bibliotek på nära håll

Principer för val av forskare:

 • Forskningsprojektet är av hög kvalitet och viktigt för SKS
 • Forskningens tema eller metoder förstärker och diversifierar forskningsavdelningen.
 • Forskningsprojektet är kopplat till SKS arkivmaterial eller pågående forskningsteman.
 • Forskaren kan aktivt delta i avdelningens verksamhet och i huvudsak använda sin arbetsplats (utlandsvistelser och liknande beaktas).
 • Forskaren har ett giltigt finansieringsbeslut; eventuell ersättning för arbetsrum beaktas men är inte ett avgörande kriterium.

Du kan ansöka om en plats för hela terminen, eller bara för en del av den. Vi uppdaterar närmare uppgifter om ansökningsprocessen i början av nästa ansökningsperiod på våren 2024.

Upplysningar: forskningschef Ilona Pikkanen (ilona.pikkanen@finlit.fi).